Ahus-sjefen trekker seg

Ahus-sjefen trekker seg

Erik Normann fratrer sin stilling ved "it-sykehuset" Ahus.

Erik Kreyberg Normann fratrer umiddelbart sin stilling som administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus, omtalt som Europas mest moderne sykehus.

- I den siste tiden har det oppstått en uro i organisasjonen som gjør endringer vanskelig. I en situasjon der endringer er helt nødvendig for nå sykehusets mål, tar jeg konsekvensene av det og velger å fratre min stilling, sier Normann i en pressemelding.

Viseadministrerende direktør Stein Vaaler vil fungere som administrerende direktør inntil videre.

Normann fratrer stillingen etter eget ønske. Ifølge flere medier har det å gjøre med at hans lederstil er kritisert blant ansatte. Ifølge Rb.no hevder Normanns støttespillere at han har tapt en bitter maktkamp ved sykehuset.

Påstander om trakassering

Det skjer etter anklager om hardhendt lederstil og regelrett trakassering.

- Akershus universitetssykehus er i en utfordrende driftsmessig situasjon som krever omfattende grep. Jeg og den øvrige sykehusledelsen har over lengre tid arbeidet for å gjennomføre de nødvendige tiltakene, sier Normann.

Styrleder Peder Olsen skriver i en pressemelding at han er lei seg for at Normann trekker seg fra sin stilling. Styret må imidlertid ta beslutningen til etterretning og har respekt for den.

- Erik Normann har gjort en uvanlig stor innstats for Akershus universitetssykehus. I hans ledertid er aktivitet i pasientbehandlingen betydelig utvidet, det er gjennomført en omfattende planprosess og organisasjonsutvikling knyttet til nytt sykehus. Det er gjennomført innflytting og igangsatt drift i det nye sykehuset. Styret vil takke Normann for arbeidet.

Styret har utpekt et styreutvalg bestående av styreleder, nestleder Leif Onarheim og styremedlem valgt av de ansatte Elna Knutsen til i første omgang å foreslå hvem som skal konstitueres som administerede direktør og i neste omgang arbeide med å finne en ny administrerende direktør.

Les om:

IT-Helse