- Akutten i Norge i steinalderen

- Akutten i Norge i steinalderen

Skriver livsviktig informasjon på tomme bandasjeesker og bruker pasienters håndveske om postkasse.

Samhandlingen rundt norske akuttpasienter er så dårlig at den setter liv i fare. En ny rapport roper varsku.

- Kommunikasjonen mellom dem som skal behandle disse pasientene er på steinaldernivå, mener fagansvarlig Mona Hagensen til Telemed.no.

Hun har satt akuttkjeden under lupen.

- Ved alvorlige ulykker snakker man gjerne om ”Den gylne time”. Ofte er det avgjørende for pasienten at han eller hun kommer til riktig behandling i løpet av så kort tid, sier Hagensen, som til daglig jobber ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Må lete etter papirbeskjeder

Viktig informasjon kan stoppe opp, bli misoppfattet eller bli helt borte siden systemene i kjeden ikke snakker sammen. Det går til og med så langt at helsepersonell er nødt til å skrive på tomme bandasjeesker og bruke pasientens håndveske som postkasse for å kommunisere med hverandre.

- Dette er en kjent situasjon for mange som jobber på akuttmottak. Når en pasient kommer inn for eksempel med ambulanse eller helikopter sjekker man først i fotenden av senga for å se etter papirer og beskjeder. Hvis det ikke er noe der, må man gjerne spørre om å få ta en titt i veska, sier Hagensen.

Dette er helsesktorens forsømte stebarn, mener Hagensen.

- Som akuttpasient er du prisgitt en svært mangelfull informasjonsflyt, der man baserer seg på gule lapper, muntlige beskjeder og pasientdata som registres i et vell av ulike systemer, sier Mona Hagensen, fra prosjektet som har fått navnet Need to know.

Knapt nok papirbasert

De første resultatene fra prosjektet er nå klare, og de ble lagt fram på en work-shop i Tromsø i dag.

- Vi er nå ferdig med prosjektet, og skal levere rapporten i løpet av oktober, sier Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsleder i NST, til Computerworld.

I rapporten vil det være en rekke anbefalinger om hvordan situasjonen i Norge kan forbedres.

- Dette arbeidet er godt forankret i Helsedepartementet, og vi regner med at de fleste av våre anbefalinger vil følges opp, sier hun

Det er veldig nødvendig at Norge tar tak i dette, mener kommunikasjonslederen.

- Det er ikke veldig mye som er elektronisk i akutten. Mye er papirbasert, og knapt nok det. Det gjøres lett feil med muntlige beskjeder eller fakser, som brukes i dag. Denne brede kartleggingen vil hjelpe til, sier hun

Les mer om prosjektet på NSTs hjemmeside.

Les om:

IT-Helse