Altfor kortsiktig helsepolitikk

Altfor kortsiktig helsepolitikk

HELSELEDER: Helse-Norge har ikke råd til lønnsomme løsninger.

HELSELEDER: Prosjektet "Avansert hjemmesykehus for barn" ved Ullevål sykehus, i landets hovedstad, sørger for at alvorlige syke barn kan bo mest mulig hjemme. I prosjektet får unge, syke mennesker behandling av profesjonelle sykepleiere hjemme, slik at de slipper å bo på et sykehus.

Dette tilbudet hadde vært svært vanskelig å gjennomføre uten teknologi. Elektroniske pasientjournaler, mobiltelefoner, (web)kameraer, digitale planleggingssystemer - hele prosjekter lener seg tungt på teknologi. It vil bli enda mer sentralt når også Norges helsesektor kan utveksle informasjon på en sikker måte gjennom Norsk helsenett og Minjournal.

Godt tilbud

For både barn, foreldre, og andre pårørende er dette et godt tilbud. Et sykehusopphold kan være traumatisk for barn. Resten av familien lever også under høyt stress. Ved siden av bekymringene over barnet, kan det bli mye reising, overnattinger på sykehuset og lite tid for søsken og hverandre. Foreldre med alvorlige syke barn opplever oftere skilsmisser, og er oftere langvarig sykemeldt fra jobben. Prosjektet gir gevinst for alle: barna, foreldre, søsken, sykehuset og samfunnet.

Likevel er det vanskelig å finne penger på helsebudsjettene til å skaffe prosjektet nødvendig utstyr og teknologi.

Sparer penger

Her er det noe alvorlig skjevt. Vi snakker mye om penger i helsesammenheng. Men stort sett om penger i forhold til "vi har ikke ressurser, budsjettene er sprengt". Alt for ofte blir flotte prosjekter stoppet "fordi det mangler penger". Budsjettene gir rett og slett for lite rom til nyskapning. Vanlig drift av Helsenorge AS sluker det meste av ressursene.

Men bruk av penger kan også bety fremtidig sparte kostnader for samfunnet. Om prosjektet hjemmesykehus for barn utvides - vil Norge kunne spare enorme summer. Hvis vi i økende grad kan ha pasientene hjemme, sparer helse-Norge resursene til hoteldrift med mat, vasking, overnatting og så videre. Men det koster altså litt ekstra i starten.

Bedre og billigere

Mange andre prosjekter, ofte it-basert, som kan bidra til at helse-Norge på sikt kan bli lettere og billigere, står på venterommet. Selvsagt skal kvalitet og pasientsikkerhet alltid være høyeste prioritet når nye prosjekter vurderes. Men vi må også trekke inn økonomien i vurderingen.

Kostnadsbevissthet handler også om tiltak som kan redusere fremtidige kostnader, noe som igjen kan skape større handlingsrom på helsebudsjettene. Min anbefaling er at vi tør å regne på hva ulike teknologier som gir klare positive effekter helsebudsjettene. Hvis gevinsten er så åpenbart som hos Hjemmesykehus-prosjektet, bør det umiddelbart settes av større resurser.

Denne kommentaren har vært leder i Computerworld It-helse.

Les om:

IT-Helse