Antall meldinger i helsenettet doblet

Antall meldinger i helsenettet doblet

Norsk helsenett formidler nå ni millioner helsemeldinger hver måned.

Gradvis har Norsk helsenett (NHN) opparbeidet seg til å bli den ryggraden i norsk helseinfrastruktur som det er ment å være. Også innen Samhandlingsreformen har NHN blirr svært sentralt. Uten et sikkert nettverk med juridiske avtaler i begge ender, er det vanskelig å utveksle meldinger.

- Vi har jobbet med å bidra til å realisere Samhandlingsreformen. Men det står ikke for seg selv. Parallelt er det en bred prosess i helse-Norge som peker i samme retning, sier NHN-leder Håkon Grimstad.

Grimstad nevner en rekke tiltak som har satt riktig retning på utviklingen. Blant dem er e-resept, nettstedet Helsenorge.no og utvikling av en nasjonal kjernejournal.

- Jeg vil også nevne ehelse-gruppen, som har bidratt til gode diskusjoner og at flere jobber i samme retning nå, sier han.

LES OGSÅ:

- Kommunene vil ikke tilbake

Han henviser også til endringer i lovverket som skjer i høyt tempo ot til den nye Stortingsmelding med visjon om én journal for hver innbygger

- Akkurat nå peker mye i samme retning. Det jobbes for å utveksle pasientinformasjon på en sikker og hensiktsmessig måte. Dermed blir sikkerhet en måte å gjøre ting mulig på, og ikke en sperre. Jeg opplever en mye mer koordinert samhandling nå enn for bare tre-fire år siden, sier han.

Ni millioner meldinger

Norsk helsenett har hatt en formidabel økning i antall meldinger. I januar 2012 stoppet telleren på ca 4,5 millioner meldinger (dette er uten kvitteringer, som melder at meldingen er mottatt). Bare ti måneder senere, i november 2013, transporterte helsenettet over ni millioner meldinger.

Selve Samhandlingsreformen har ikke bidratt direkte til økningen i antallet. Likevel har antallet Pleie- og omsorgsmeldinger, som gjelder utskriftsklare pasienter som skal overføres fra sykehus til kommuner, firedoblet i 2013, fra rundt 3.000 til 12.000.

- Vi har hatt en eksplosjon i meldingsutveksling, blant annet på grunn av utskrivningsklare pasienter. Men Eresept har vært den største driveren og representerer det største volumet, sier Grimstad.

Per i dag er nesten alle kommuner koblet opp mot helsenettet. Av Norges 428 kommuner er 400 koblet opp, og seks er i ferd med å bli det. Målet er at alle kommuner skal være aktører på helsenettet i løpet av 2013. Deretter er målet at alle kommuner skal benytte pleie- og omsorgsmeldinger innen utgangen av 2014.

- Du kan si at 98-99 prosent av alle innbyggere bor i kommuner som er koblet til Norske helsenett. Målet er 100 prosent i løpet av 2013.

Les om:

IT-Helse