Åpner nødnett-senter på Gjøvik

Åpner nødnett-senter på Gjøvik

I går ble driftsenteret for det digitale nødnettet åpnet. Det skal overåke helsesystemer.

NRK skriver at Senter for digitalt nødnett åpnet på Gjøvik i går. 40 ansatte skal 24/7 overvåke brukerustyr til akuttmottak, legevakter og AMK-sentraler - men altså ikke selve nødnettet som sådan, selv om sentralen er en del av nødnett-prosjektets budsjetter.

Nå som Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold er på plass i det nye nødnettet, står innlandet for tur.

- Da er det ytterligere aktualisert i og med at vedtaket kom om landsdekkende utbygging, og helsetjenestens driftsorganisasjon- her er sentral i forhold til det, sier administrerende direktør ved sentralen i Gjøvik, Lars Erik Tandsæther, til NRK.

Les Computerworld.nos saker om Nødnettet her!

Det har vært en lang prosess å få hovedsentralen til Gjøvik, forteller han.

- Det var flere regioner som var aktuelle, men det som gjorde at det ble lagt til Gjøvik var nok at det var en såpass sikker lokasjon som Fjellhallen. Det trengs nemlig sikker lagringsplass inne i fjellet til de mest sårbare delene av utstyret.

I tillegg trekker Tandsæther frem kompetansemiljøet ved Høgskolen i Gjøvik som en fordel i favør av plasseringen på Gjøvik.

IT-Helse