Automatisk helsesjekk fra IBM

Automatisk helsesjekk fra IBM

IBM og University of Florida har utviklet en ny, automatisert teknologi basert på åpne standarder for helsesjekk fra pasient til lege.

Enheten registrerer helseinformasjon uten besvær for pasienten, og sender denne informasjonen automatisk og kontinuerlig videre til helsetjenesten. Legen får jevnlig siste oppdaterte informasjon, som blodtrykk, puls og blodsukkernivå. Pasienten får god oppfølging uten å foreta hyppige legebesøk.

Tjenesten kan både gå over faste linjer og mobile enheter.

Overvåkingsenheten er den første av sitt slag. Den inngår i et veikart for utvikling av ny funksjonalitet og muligheter på mange områder, også innenfor bransjer som oljeindustrien.

Norge ligger også langt fremme på dette området. IBM og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø har utviklet en lignende løsning. Programmet overfører helserelatert informasjon basert på sensorteknologi, som måler blodtrykk, puls og insulinnivå og sender resultatet via mobiltelefon til sykehuset. Alt formidles trådløst og automatisk, uten at pasienten trenger flytte på seg.

Telemedisin vil bli stadig viktigere i et land som Norge med spredt geografisk bosetning og en befolkning som blir stadig eldre.

Digital informasjon om fysiske forhold vil kunne leveres på andre områder og i andre bransjer, og vil legge til rette for en ny form for internettbaserte informasjonssystemer.

Løsningene er sikre. Informasjonen vil kun bevege seg mellom autoriserte parter, skriver IBM i en pressemelding.

Les om:

IT-Helse