Avviser at mobilbruk gir hjernesvulst

Avviser at mobilbruk gir hjernesvulst

Det ser ikke ut til at bruk av mobiltelefoner gir økt risiko for glioma, den vanligste formen for hjernesvulst, ifølge en ny studie.

Mange har vært bekymret for at bruk av mobiltelefoner gir en større fare for å utvikle svulst i hjernen. Det drives en god del forskning på området. Nå har finske forskere publisert en omfattende studie i International Journal of Cancer hvor de ikke kan påvise en slik sammenheng.

Forskerne studerte forholdet mellom bruk av mobiltelefoner og risiko for å få glioma ved å undersøke 1 521 gliomapasienter og 3 301 personer i en kontrollgruppe.

LES OGSÅ: Mobilbruk ødelegger sæden din

92 prosent av pasientene og 94 prosent av kontrollpersonene brukte mobiltelefon, og de fant ingen beviser på at denne bruken økte risikoen for å utvikle denne typen svulster. Det spilte heller ingen rolle hvor mye mobiltelefonene ble brukt daglig.

Likevel viste det seg å være en trend at folk som hadde brukt mobiltelefoner i mer enn ti år på bare en side av hodet, hadde en ørliten større fare for å utvikle sykdommen. Men disse funnene var helt på grensen til å være statistisk signifikante, og kan være et utslag av tilfeldigheter, skriver Reuters.

IT-Helse