- Bare innovasjon redder helse-Norge

- Bare innovasjon redder helse-Norge

Helse Midt-Norge utvikler verktøy for å effektivisere helsevesenet.

I dag går hver sjette elev fra ungdomsskolen inn i helsesektoren, men for å opprettholde dagens tjenestetilbud må hver fjerde elev velge helsefag i 2025. I 2035 øker denne brøken til hver tredje elev.

Gunnar Bovim, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, mener innovasjon må til for å møte utfordringene.

- Vi må tenke nytt rundt tjenestetilbud og organisering, sa Bovim under åpningsforedraget på Innomed sin årlige Innovasjonskonferansen på Værnes. Innomed er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet og underlagt Helsedirektoratet som et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Hva er innovasjon?

Stortingsmeldingen «Et nyskapende og bærekraftig Norge» legger vekt på at innovasjon skal øke «økonomiske verdier». Bovim har en noe bredere definisjon av innovasjon for institusjonen han leder:

- Innovasjon er et nytt produkt, en ny tjeneste, ny produksjonsprosess, ny anvendelse eller ny organisasjonsform som er tatt i bruk og er gjenbrukbart for andre og skaper verdier for oss. Økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte.

- Hva tenker du omkring økonomisk verdi kontra økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte?

- Jeg tror det er viktig at det skjer en kommersialisering, og at innovasjon må være knyttet til at nyskaping kan gjenbrukes av andre. Det burde ikke være noe motsetningsforhold til økt tilfredshet i dette.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

- Vi har mange gode innovasjoner som er utviklet hos oss i Helse Midt-Norge. Sammen med en lokal virksomhet utviklet vi et ny type kirurgisk håndvasker som nærmest er blitt standard ved sykehus i Skandinavia. Et annet eksempel er «Inn på tunet», et gårdstilbud for personer med demens i vår region.

Men direktøren, som også er lege og professor i nevrologi, mener at de aller største innovasjonene innen helsesektoren er å finne i nye behandlingstilbud og medisiner som vi har fått de siste tiårene.

Samhandling med it

Bovim minnes en episode tidlig i sin legekarriere.

- En vinternatt på 80-tallet hadde en ansatte gått fra et vindu som blåste opp på vidt gap. Mengder med dokumenter fløy rundt på sykehusområdet og måtte reddes. I dag har vi andre utfordringer med å håndtere informasjonen på trygge og fornuftige måter.

- Hva forventer du deg av innovasjon innen it i din virksomhet de kommende årene?

- It-verkøy skal bidra til å sikre samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialistnivået. Når dette er individbasert, åpner det også for andre former for interaksjon mellom tjenesteyter og pasient. Det ligger et betydelig kvalitets- og effektivitetspotensial i dette.

Jobbe smartere

- Hvordan inspirerer du dine ansatte til å innovere?

- Jeg håper at jeg bidrar gjennom å være tydelig på retning – og gjennom å understreke behovet for innovasjon

- Hvordan prioriterer du mellom ulike innovasjonsprosjekter? Hva er viktig for at du skal gi ditt "ja"?

- Det er viktig at innovasjonen bidrar til å løse de grunnleggende utfordringene vi står overfor. Innovasjon kan være en viktig driver for endring. I helsevesenet er det behov for kontinuerlig omstilling og forbedring i takt med ny kunnskap og framskritt innen medisin. Men også fordi vi kommer til å bli færre helsearbeidere per pasient i årene som kommer. Da må vi jobbe smartere.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Les om:

IT-Helse