Bekymret for helsereformen

Bekymret for helsereformen

Samhandlingsreformen har mistet to av sine viktigste støttespillere.

IKT-Norge er bekymret for at momentet i samhandlingsreformen stopper opp nå som Bjarne Håkon Hanssen sier takk for seg som helseminister samtidig som en av arkitektene bak reformen, Vidar Oma Steine, plutselig døde.

- For oss som leverandører har de siste årene vært fulle av endringer som gir muligheter for både helsevesenet og oss som næring, mener Fredrik Syversen i IKT-Norge og Norsk forum for eHelse.

- Trenger dem

Det viktige grunnlaget for å få på plass reformen er lagt både i lovendring og i stortingsmelding, men det er nå gjennomføringen starter, påpeker Syversen.

- Da hadde vi trengt disse to.

Oma Steine skulle bli leder av det nye Helsenettet, og med hans bortgang vil det naturlig nok bli en stans i gjennomføringen av organiseringen og oppgavene til dette nye foretaket.

- Vi har sterk tiltro til at nye personer kan fortsette det viktige arbeidet som er startet ved samhandlingsformen, men når to så markante ledere innen denne reformen er borte, kreves det mye av departementet fremover. Det vi kan love er en ansvarlig næring som ønsker å bidra konstruktivt i det videre arbeidet, sier Syversen.

NYHETSBREV OM HELSE OG IT.

Les om:

IT-Helse