Bredbånd til hele Europa

Bredbånd til hele Europa

Tilgang til internett er et viktig virkemiddel for å minske gapet mellom rike og fattige, også for helsehjelp.

KØBENHAVN: Bredbåndstilgang til hele Europas befolkning er det sterkeste virkemiddelet som kan settes inn for å fordele nye helsetjenester til alle, mener EU-kommissær Vivian Reding.

- Dette må være startpunktet, svarer hun på spørsmål fra Computerworld.

Tigang til nett gir personer tilgang til helseinformasjon, noe som er den drivende faktor i digitaliseringen av helsevesenet. Ellers står Europa i fare for at denne digitaliseringen øker avstanden mellom de rike, godt forsikrede pasienter, og de som bor i fattige strøk med dårlig helsedekning.

Samme retning

Vivian Reding var en av talere på åpningen av World of Health It i København, Europas største messe og konferanse for helse og it, sammen med den danske helseministeren Jakob Axel Nielsen. Nielsen poengterte at Danmark er blant EUs fremste land når det gjelder inføring av digitale virkemidler i helsesektoren.

- Men det er viktig at alle beveger seg i samme retning, sier han.

Reding, kjent for sine tøffe oppgjør med telebransjen rundt roamingpriser, støtter EUs investeringer i forskning.

- Forskning er starten på nye løsninger. Vi trenger fremtidsmodeller som setter oss på rett spor, sier hun.

Europa sliter med et svært differensiert marked. Reding mener det ligger en utfordring i å harmonisere.

- Vi må skape ett marked, mener hun.

Helseturisme

It-kommissæren tok en tur langs de ulike løsningene på messeområdet, hvor blant annet Danmark har en stor utstilling. Mest tid brukte Reding ved interoperabilitets-fremvisningen, hvor samspillet i integrerte løsninger vises.

På en pressekonferanse etter åpningen fikk Reding spørsmål om hvordan hun ser på fremgangen i EU.

- Vi ser at flere blir klar over utfordringene vi får i fremtiden, og nødvendigheten å innføre løsninger som kan snakke sammen. Kostnadene i helsesektoren er enorme, og vi trenger å effektivisere. Når EU jobber med initiativer å få helsehjelp over grensene er det ikke fordi vi ønsker helseturisme, men fordi vi ønsker at folk kan bevege seg fritt i Europa, sier hun.

Les om:

IT-Helse