Dansk helsekontrakt til Norge

Dansk helsekontrakt til Norge

Dansk sykehus-storkontrakt til norske Symfoni Software.

Norske Symfoni Software har inngått avtale om å levere dokumenthåndteringssystemer til sykehusene i Region Midtjylland i Danmark. Avtalen har en verdi på et ikke offentliggjort millionbeløp og løper over en foreløpig periode på tre år.

Den omfatter analyse og prosjektledelse, nettbasert softwareplattform, opplæring av medarbeidere, samt daglig drift av systemet, skriver selskapet i en pressemelding.

Uansett sykehus

Avtalen vil inngå som fundamentet i Region Midtjyllands prosjekt for kvalitetssikring i regionens syv sykehus og cirka 250 avdelinger. De rundt 30 000 medarbeiderne i regionens sykehusvesen vil benytte systemet til å dokumentere, standardisere, godkjenne og forbedre de daglige prosedyrene på sykehusene, fra innleggelser til spesielle behandlinger.

På denne måten kan regionen sikre at alle pasienter mottar kvalitetsbehandling uansett hvilket sykehus de behandles på. I tillegg betyr systemet at sykehusmedarbeidere alltid kan finne fram til rette prosedyrer, at prosedyrene er veldokumenterte og for øvrig alltid er godkjente av kvalifisert fagpersonell.

- Det bor 1,2 millioner mennesker i vår region og vi har således et klart ansvar for at våre borgere opplever den samme, høye, dokumenterte kvalitet over hele linjen i vårt sykehusvesen. Våre medarbeidere vil ha tilgang til korrekt informasjon, og regionens ledelse kan sikre dokumentasjon for å sikre optimal service og behandling, optimale arbeidsprosesser, samt forbedret samarbeid, sier Hans Peder Graversen, sjefslege i Region Midtjylland.

Utfordringer

Fra begynnelsen av har både Regionen og Symfoni vært bevisste på de utfordringene som er forbundet med å sikre at slike prosjekter faktisk kan brukes og leverer verdi.

- Samarbeidet med Region Midtjylland har vært særdeles spennende og givende for oss, blant annet fordi vi har samme holdning rundt at det gjelder å få løsningen til å fungere best mulig i praksis, og ikke bare å få det tekniske til å virke, sier konsernsjef i Symfoni Software, Bjørn Rasch Jarl.

Løsningen drives som software-as-a-service (SAAS), noe som vil si at hele løsningen ligger på Symfonis servere og at regionens medarbeidere kun logger på systemet gjennom en nettleser. Alle de 30 000 medarbeiderne i regionen er potensielle brukere av systemet, med forskjellige grader av tilgang for å opprette, endre og godkjenne dokumenter.

IT-Helse