Datamaskiner oppdager Alzheimer

Datamaskiner oppdager Alzheimer

Datamaskiner kan oppdage Alzheimer raskere og mer nøyaktig enn ekspertene, viser forskning.

Forskere ved University College London hevder at datamaskiner kan gjøre diagnostisering av sykdommen Alzheimer bedre. Faktisk kan maskinene oppdage hjerneskade som følge av Alzheimer med hele 96 prosents nøyaktighet, skriver BBC.

I dag kan man vanligvis ikke fastslå diagnosen med sikkerhet før etter døden har inntruffet. For å finne ut om en person har sykdommen eller ei, brukes tradisjonelt sett en kombinasjon av hjerneskanning, blodprøver og pasientintervjuer. Men det er vanskelig å skille Alzheimer fra andre typer demens.

LES OGSÅ: Robotene redder eldrebølgen

Den nye metoden fungerer ifølge BBC ved å lære en standard datamaskin forskjellene på hjerneskanninger fra friske personer og mennesker med påvist Alzheimer.

- Metoden fører til objektive diagnoser uten behov for menneskelig innblanding, sier forskningsprofessor Richard Frackowiak.

Les om:

IT-Helse