Datastopp på svenske sykehus

Datastopp på svenske sykehus

Krisemøte etter at svenske journalsystemer brøt helt sammen.

Tirsdag oppsto det en alvorlig feil i det svenske helsesystemet. På grunn av dataproblemer ble primærhelsetjenesten i Region Skåne avskåret fra tilgang til alle pasientjournaler, skriver It i Vården, som siterer Helsingborgs Dagblad.

Krisemøte

Ifølge avisa var rundt halvparten av regionens 100 helsesentraler uten systemtilgang.

Som følge kunne legene verken se i journaler eller bruke den svenske eresept-løsninger til å skrive ut legemidler til sine pasienter.

Problemet ble opprettet på kvelden, slik at systemene fungerte som vanlig igjen dagen etter.

Oppgradering

Det var en oppgradering av systemet som var årsaken til problemene. Ifølge avisa ble det gjennomført vedlikeholds- og oppdateringsarbeid av it-systemet i helgen.

Region Skånes it-forvaltning har hatt en krisemøte med ansvarlig leverandør.

Regionens it-sjef, Lennart Wallén, sier til avisa at problemene er rettet, men at han fortsatt forventer små forstyrrelser de neste dagene. Problemene skal ikke ha medført fare for pasientene.

Les om:

IT-Helse