Digital røykeslutt virker

Digital røykeslutt virker

Bruker du internett og tekstmeldinger i avvenningen istedenfor brosjyrer, dobles sjansen for å stumpe røyken.

Røykeslutt som støttes av informasjon på internett og tekstmeldinger, dobler oddsen for å stumpe røyken – sammenlignet med selvhjelp basert på brosjyremateriell. Det viser en studie ved Universitetet i Oslo.

Resultatene kommer frem i en studie som stipendiat Håvar Brendryen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjennomført, og som er publisert i tidsskriftet Addiction.

En intervensjonsgruppe fikk tilbud om røykesluttinformasjon på internett, sms-påminnelser, et sett automatiske telefontjenester og en prøvepakke med nikotinerstatning. Kontrollgruppen fikk drahjelp av bare nikotinerstatningen og brosjyren «Guide til røykfrihet», som er utgitt av det tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).

Brendryen forteller at det tidligere er utført en del digitale røykesluttstudier som viser lovende resultater, men at dette er en av de få studiene som er hundre prosent digital.

- Det var null kontakt med deltakerne, noe vi ser på som en stor fordel, sier forskeren.

Dobler oddsen for å slutte

- Hovedfunnet er at et digitalt røyesluttprogram virker. Faktisk dobler det oddsen for å klare å slutte sammenlignet med kontrollgruppen. 22, 3 prosent av dem som fikk digital røykesluttstøtte, holdt seg røykfri etter 12 måneder, mot bare 13,1 prosent i kontrollgruppen, utdyper Brendryen.

Når man deler antall røykfrie på antall røykere i begge gruppene for å illustrere forskjellene mellom de to gruppene, får man en odds ratio på 1,9 til fordel for intervensjonsgruppen.

- Brosjyren alene har antakelig tilnærmet null effekt, selv om den i kombinasjon med andre tiltak, eksempelvis et legebesøk, kan ha noe effekt. En god digital intervensjon er bedre ved røykeslutt enn brosjyrestøtte, fastslår forskeren.

- Kan resultatene forklares av nikotinerstatningen alene?

- Vi har fått innvendinger fra leger som har ment at det kan forklare virkningen også i intervensjonsgruppen, men det var altså ikke den økte effekten av nikotinerstatning som forklarer forskjellene, svarer forskeren, som legger til at disse funnene bekreftes av resultatene i en oppfølgingsstudie som ennå ikke er publisert.

Egne røykfri-sider

Studien ble gjennomført i samarbeid med www.happyending.no, et nettsted der den andre medforfatteren, professor Pål Kraft ved Psykologisk institutt, har eierinteresser. SHdir var involvert i dette nettstedet på et tidligere tidspunkt.

- Kan det svekke resultatene deres at en medforfatter har eierinteresser i nettstedet på denne måten?

- Evalueringen av programmet og analyseringen av resultatene har foregått uten at Kraft har vært involvert. Resultatene, som eies av universitetet, er gjennomført etter forskningsetiske prinsipper, understreker Brendryen.

Han forklarer at deltakerne i studien gikk inn på en eksperimentside som var satt opp for anledningen, men at Happy Ending-programmet ble benyttet. Deltakerne besvarte alle spørsmålene på siden, som forandret seg underveis i studien i tråd med fremdriften i røykesluttprogrammet.

Brendryen sier at egne nettsteder for røykeslutt så langt har vist seg kommersielt vanskelig å drive. Etter hans syn egner slike digitale røykesluttprogrammer seg best på eksisterende nettsteder, som offentlige sider i regi av eksempelvis Røyketelefonen.

VIRKER: 22, 3 prosent av dem som fikk digital røykesluttstøtte, holdt seg røykfri etter 12 måneder, mot bare 13,1 prosent i kontrollgruppen, sier forsker Håvar Brendryen.

Forskningsstøtte

Pål Kraft sier til It & helse at personene bak Happy Ending nå tar utviklingen av digitale intervensjoner et steg videre i form av selskapet Changetech – www.changetech.no – som har som kjernekompetanse å utvikle digitale helseintervensjoner basert på psykologi.

- Akkurat nå holder vi på med å lage en alkoholintervensjon for AKAN, finansiert av Helsedirektoratet og Næringslivets hovedorganisasjon. Nylig mottok selskapet seks millioner kroner av Norges forskningsråd fordi vi er et fremtidsrettet innovasjonsprosjekt de har stor tro på, sier Kraft.

Bekrefter resultatene

- Andre studier viser tilsvarende effekt av digital røykeslutt. Internett og telefontjenestene er alltid der når røykeren trenger støtte; 24 timer i døgnet – syv dager i uken.

Slik kommenterer spesialpsykolog Silje Camilla Wangberg ved Gruppe for helseforskning ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) de digitale røykesluttresultatene. Senteret utvikler, forsker og evaluerer digitale helseintervensjoner, og overlater så til helsevesenet og for eksempel Røyketelefonen å bruke metodene.

- Brendryen og Krafts studie er godt designet, og er en av få slike kontrollerte effektstudier med resultater tolv måneder etter intervensjonsstart. Andre tilsvarende studier med kortere oppfølging har vist 20–25 prosent røykfrihet, mot bare ti prosent blant dem som sluttet på egen hånd med støtte i bare en brosjyre, sier Wangberg.

- Hvorfor er resultatene bedre ved digitale intervensjoner enn ved tradisjonell røykesluttstøtte?

- Det bør forskes videre for å få et eksakt svar på det spørsmålet, men jeg antar at dette har med tilgjengelighet å gjøre. Internett, sms og automatiske telefontjenester er tilgjengelig 24 timer i døgnet syv dager i uken. I slike tilbud kan man simulere personlig oppfølging og gi brukerne tilgang til sosial støtte fra andre i samme situasjon. Det er mulig å få støtte der og da, akkurat når man trenger det. Dette er jo ikke tilfellet ved tjenester som har bestemte åpningstider, sier Wangberg, som forteller at senteret var med å utvikle nettjenesten www.slutta.no, som nå drives av Helsedirektoratet.

- Flere virkemidler viktig

- Folk er forskjellige, og derfor er det viktig å kjøre på med ulike virkemidler ved røykeslutt. Muligheten for å lykkes med røykeslutt, øker når man kombinerer veiledning og medikamentell støtte.

Dette sier assisterende divisjonsdirektør Kari Huseby i Divisjon for folkehelse og levekår i Helsedirektoratet, som blant annet driver Røyketelefonen og internettsiden for røykeslutt, www.slutta.no.

En slik kombinasjon av internettbasert og telefonbasert røykesluttstøtte mener hun er viktig, men aller best er det når slike tiltak også kombineres med legebesøk og røykesluttprodukter.

- Det er viktig å ha tilbud som er lett tilgjengelig i hele landet, og som folk lett kan finne uten å måtte reise langt. Det er fint at det finnes ulike typer røykesluttprogrammer på nett, slik at de som ønsker å bruke denne metoden, har valgmuligheter. Helsedirektoratet ser betydningen av å kunne tilby et slikt program som er gratis, sier Huseby.

Denne artikkelen har stått i Computerworlds bilag It-helse

Les om:

IT-Helse