Djevelen er i detaljene

Djevelen er i detaljene

KRONIKK: 100 milliarder må være it-historiens største overskridelse.

Verdens kanskje største sivile it-prosjekt noensinne har som mål å forbedre helsetjenester i Storbritannia. Prosjektet er ikke bare enormt stort, med opprinnelig budsjett på rundt 23 milliarder kroner, men også et ufattelig pengesluk.

Kostnadsoverskridelsene er estimert til å bli på ufattelige 100 milliarder kroner! Dette kvalifiserer høyst sannsynlig til it-historiens største overskridelse.

Mongstad

De som husker katastrofestemningen i Norge ved den fire til seks milliarder kroner store (en "Mong") overskridelsen ved utbyggingen av Mongstad oljeraffineri, kan jo tenke seg hvordan britene ser på en overskridelse på 100 milliarder kroner. Mange spekulerer i at overskridelsene til helsesystemet vil øke ytterligere til nesten 200 milliarder kroner. Mer trolig er det at deler av it-utviklingen vil bli stoppet slik at utgiftene, men også nytten, blir noe lavere. Diskusjonen synes i dag å dreie seg om i hvilken grad dette er en historiens største eller kun en delvis it-fiasko.

Nytteeffektene står neppe i stil med kostnadene. En rapport med det betegnende navnet "The devil’s in the detail" fra University College London (2010) forsøker å gi noen svar på hva som gikk feil. En hovedkonklusjon i rapporten er at det ikke var ett stort problem, men mange små som til sammen skapte de store problemene. Min egen uformelle oppsummering av titalls rapporter over feilede it-prosjekter gir samme konklusjon. Det er oftere kombinasjonen mange mindre ting, enn én stor tabbe, som skaper krisene.

Avklaring

Det er mange som forsøker å gi svar på hvorfor it-prosjekter feiler og hva man bør gjøre for å unngå dette. Et søk etter "why it-projects fails" på internett gir mer enn 50.000 treff, hvorav mange inneholder oppskrifter på hvordan man skal lykkes. Myndigheter og andre som har vært i gjennom opprivende it-fiaskoer synes å være relativt villige til å investere penger i å lære av feiltagelsene. Ekspertgrupper går gjennom tidligere problemprosjekter og lager lange rapporter med anbefalinger for fremtiden. Konsulenter med bred erfaring fra it-bransjen oppsummerer erfaringene i korte punktlister. Forskere gjennomfører dybdestudier og spørreskjemabaserte undersøkelser, ofte uten å konkludere annet enn med at problemene er sammensatte og delvis iboende. Mye av dette er prisverdige tiltak, men i hvilken grad blir vi bedre? Og, hvorfor er det så mye mindre fokus på å lære fra it-prosjekter som lykkes?

Først en viktig avklaring. Det er god grunn til å tro at tilstanden er en del bedre enn man kan få inntrykk av gjennom media, som liker å lage oppslag om prosjektene med store overskridelser. Svært suksessfulle it-prosjekter finnes det mange av både offentlig og privat sektor, men nyheter om disse synes å være for kjedelige for media og vi hører derfor lite om dem.

En annen bidragsyter til et for ufortjent dårlig rykte er rapporter om skremmende tilstander i it-bransjen fra konsulentselskaper. Det mest skremmende i flere av disse rapportene er imidlertid konsulentselskapenes dårlige kunnskaper i undersøkelsesmetodikk. Les videre på neste side!

IT-Helse