Du blir sløv av mobilen

Du blir sløv av mobilen

Trett etter en dag med mye mobilsnakking? Eller kanskje bare sløv i hjernen?

Hjerneaktiviteten vår senkes etter at vi har snakket mye i mobiltelefoner, viser en ny studie.

Det har lenge vært diskutert om intensiv bruk av mobiler kan skade mennesker fysisk. Det har vært motstridende studier blant annet om risikoen for hjernesvulst. Men nå har forskere funnet ut av vi blir sløve av mobilsnakking.

Det er resultatet av en studie som er gjennomført med en gruppe på 300 personer over en periode på to år. Studien som er publisert denne måneden i Journal of Neuroscience, er foretatt av britiske, australske og nederlandske forskere. Det er Brainclinics, en del av Nijmegen-universitetet i Nederland, som leder forskningen.

- Vi har en base på rundt 20 000 personer som vi forsker på. De 300 som er med i denne studien vet ikke om det, slik at de på ingen måte kan ha innflytelse på resultatet, sier forskningsleder Martijn Arns i Brainclinics til Computerworld.no.

Hovedkonklusjonen er at personer som snakker mye i mobiltelefon får en nedsatt hjernefunksjon. Effekten er ganske liten, men markant. Effekten er innenfor grensene av hva som kan anses som normal hjerneaktivitet.

LES OGSÅ: It-ansatte trenger stresshjelp

Testet med EEG

De 300 forsøkskaninene ble delt i tre grupper. En tredel fikk snakke mye i mobiltelefonen, den andre gruppen ikke i det hele tatt, mens den siste gruppen snakket så mye som er vanlig for normale mobilbrukere.

Forskerne har følgt personene over flere år. Dermed er dette den første studien etter langtidseffekter på hjerneaktivitet ved mobilbruk.

- Vi så tydelig forskjell mellom gruppene. Hjerneaktiviteten til de som snakker gjennomsnittlig ligger mellom de to andre gruppene. Du kan måle aktiviteten i hjernen på samme måte som klokkehastigheten i en pc. Lavere aktivitet betyr at hjerne kan gjøre færre ting samtidig, sier Arns.

Effekten av mobilsnakkingen var såpass alvorlig at forskerne målte forskjell i aktivitet på EEG (Elektroencefalogram) mellom gruppene. EEG måler hjerneaktivitet. De som ringte mye hadde en signifikant lavere hjerneaktivitet.

- Vi har forsket på langtidseffekter av mobilbruk, i motsetning til andre studier som har tatt for seg akkutt-effektene. Vi har sett på mange variabler og luket ut flest mulig feilmarginer, sier Arns.

Som Alzheimer

Arns påpeker at studien er alt for liten til å dra forhastede konklusjoner. Men skulle resultatene stå, kan det ha følger for hvordan vi se på mobilbruk.

- Vi kan ut fra denne studien på ingen måte dra konklusjoner om at mobilstråling er helsefarlig. Avviket her ligger innenfor det vi anser som normalt. Men nedsettelse av hjerneaktiviteten er alvorlig. Skulle dette forverres ytterlige etter flere år, kan det for eksempel bety tap av hukommelse. Dette er samme effekten som gir Alzheimer, men da må man klart ha en mye større effekt enn det vi har målt, sier Arns.

Studien viste også at de som snakket mest i mobilen hadde økt konsentrasjonsevne. Forskerne forklarer dette med at de som snakker mye i mobilen, ofte må skjerpe seg for å stenge ute all lyd rundt seg for å høre hva samtalepartneren sier, særlig når de snakker på offentlige steder hvor det er mye lyd.

- Men dette er en side-effekt i studien, som ikke henger direkte sammen med resten, sier Arns.

Forskerne mener at grunnlaget med 300 personer foreløpig er for tynt til å trekke bastante konklusjoner. De ønsker å fortsette studien, men denne gangen med en base på 20 000 personer.

- Jeg har tenkt mye på om noe annet kan forklare resultatene, og har snudd opp ned på alle andre variabler vi har, men det ser ut som at stråling av mobiltelefoner er det eneste som gir utslag. Så vi ønsker å følge opp for å gjøre en grundig oppfølgingsstudie, sier Arns.

Et utdrag fra forskningsrapporten kan du lese her.

Les også IDG-blogg: Sløv forskning

LES OGSÅ: Drept av sin egen mobiltelefon

IT-Helse