Elektroniske fødsler på Haukeland

Elektroniske fødsler på Haukeland

Haukeland sykehus har satt i gang sin nye løsning som gjør fødeavdelingen helt papirløs.

Som første sykehus i Norge tar Haukeland Universitetssjukehus denne uken i bruk ny teknologi for registrering av all nødvendig fødselsinformasjon. Det som tidligere har vært hyllemeter på hyllemeter med fødselsvekt, lengde og hodeomkrets blir fra nå av å finne elektronisk.

Sykehuset er selv sikre på at resultatet er mindre administrasjon, bedre oversikt for sykehusets fødselspersonell og at løsningen kan gi unik kompetanseoverføring mellom sykehus.

- Det har vært mange skjemaer å fylle ut og holde orden på. Vi har derfor jobbet hardt med å erstatte papirjournalen med et elektronisk system. Den elektroniske registreringen gir oss nå en bedre daglig, ukentlig og månedlig detaljert oversikt over aktiviteten på de forskjellige avdelingene, forteller Susanne Albrechtsen, assisterende klinikkoverlege ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus.

Fra industrien

Imatis Natus heter systemet og er en elektronisk journal for svangerskap, føde og barsel. Systemet har et elektronisk helsekort og pasientkurve, hvor alle medisinske data og all medisinering blir registrert. Den elektroniske journalen er resultatet av et tett samarbeid gjennom flere år mellom fagmiljøet i Helse Midt-Norge, Øst og Vest og selskapet Cardiac.

LES OGSÅ: Norsk selskap skaper fremtidens sykehus

Opprinnelig er selskapets Imatis løsning utviklet for olje/gass med en industriell tankemåte. Folkene i Cardiac syns det er meget spennende at løsninger utviklet for én sektor kan vise seg å ha spennende muligheter i helt andre sektorer også.

Innføringen av systemet betyr i praksis at Haukeland fra nå av vil benytte systemet til å registrere alle data for svangerskap, ultralyd, abort, fødsler og barsel.

Papiret bort

Ambisjonene til Helse Vest og Haukeland Universitetssjukehus er store – alt av papir skal være borte fra første dag. De er sikre på at de fødende ikke vil merke noe til dette. Systemet har blitt testet og retestet.

På sykehuset føler de også behov for å presisere at selv om viktig informasjon nå blir lettere tilgjengelig skal man selvsagt fremdeles behandle hver fødsel unikt.

Klinikkoverlege Albrechtsen gleder seg til å ta i bruk den elektroniske journalen, som hun sammen med Cardiac har vært med på å utvikle.

Avdelingsjordmor Kari Claussen ser også frem til å ta den nye løsningen i bruk.

- Nå registreres opplysningene kun én gang. Deretter oppdateres automatisk opplysningen overalt, hvilket gir langt mer nøyaktig dokumentasjon. Andre spennende muligheter er rapportene og statistikkene som vi kan kjøre ut. Det gir et godt utgangspunkt for å videreutvikle kompetansen og kvalitetsarbeidet på sykehuset, ikke minst når flere sykehus i Helse Vest tar systemet i bruk, sier Claussen, i følge en pressemelding fra sykehuset.

Gjenbruk

Prosjektleder for dette prosjektet i Helse Vest, Berit Rane, har stor tro på gjenbruk av kompetanse til opplæring, rutinebeskrivelser og annen erfaring – både innenfor Helse Vest og mellom helseregionene.

- Ved bruk av et felles system i regionen vil en få sammenlignbare data som kan benyttes til forskning. Vi ser at det er store likheter i fødeklinikkene, men samtidig har de også sine særegenheter. Etter hvert som vi får data å forske på vil en kunne sammenligne ulike metoder for å fastslå hvilken som er den beste eller den mest sikre metoden, mener Rane.

Utover forskningspotensialet trekker Rane også frem den betydelige økonomiske gevinsten ved at en felles server driftes for alle fødeklinikkene i Helse Vest.

- Dette er en viktig del av strategien i Helse Vest når det gjelder bruk av it-systemer, opplyser hun.

Les om:

IT-Helse