- En tsunami av helseendringer

- En tsunami av helseendringer

TROMSØ: Helsetjenester må følge pasienten, ikke omvendt, mener Toralv Hasvold i NST.

- Helsevesenet er i en dramatisk omstilling, som i mediene ofte fremstilles som krise. Mye handler om at organiseringen av helsesektoren ikke lenger er i samnsvar med det som rettighetsbeviste pasienter forlanger, og faktisk har krav på.

Det sier Toralf Hasvold, senterleder ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) ved åpningen av konferansen "Fri flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum?", som finner sted i Tromsø nå.

Les også:

Snakker ut om pasientflyt

- Teknologien vil utfordre det bestående og tradisjonelle helsevesenet. Det er ikke noe som kan stoppes. Endringene vil skylde innover oss som en tsunami, om vi vil det eller ikke!, sier han.

Nettbasert

En av de viktigste endringene teknologi vil medføre, er at tjeneste vil følge etter pasienten. Helsesektoren er dags dato basert på at pasienten flytter seg etter tjenestene.

- Kvaliteten må sikres gjennom tilgang gjennom nettbaserte kunnskapsdatabaser, sier Hasvold.

Det andre store elementet i paradigmeskiftet, er at pasienten selv vil skrive sin helsehistorie i sin journalmappe - som ligger på nettet. Pasienten vil tildele de ulike terapeuter tilgang etter behov. I tillegg må det være en rekke sentrale opplysninger for hver pasient, tilgjenglig uten samtykke, som kan brukes i nødsituasjoner.

Tjenester som Microsoft Healthvault og Google Health er pådrivere i utviklingen, mener Hasvold. Helsesektoren vil på sikt ikke gi noen valg. Derfor er det viktig med en debatt om hvordan de utfordringene som disse endringene medfører kan møtes i Norge. Det er det mange ulike synspunkter på, påpeker Hasvold.

Komplisert

Heller ikke konferanseleder Ellen Christiansen tror det er enkle svar på spørsmålene som omstillingen medfører. Christiansen har ved NST jobbet i flere år med samhandling.

- Jo mer vi jobber med det, jo mer komplisert det blir, sier hun.

- Det er veldig mange ting vi må ta hensyn til. Og uenigheten om hvordan man skal ivareta pasientens på beste mulig måte er ganske stor.

Alle er enige om at oppdatert pasientinformasjon på rett sted til rett sted er viktig, men den må bygge på tillit mellom helsevesenet og pasienten.

En undersøkelse fra California viser at etter innføring av friere flyt av informasjon ble pasientene mer skeptisk med å gi informasjon fra seg. En av åtte hadde gjort ting å beskytte sin personvern, som bedt om å ikke oppføre helsesaker i journalen, eller har gått til en annen lege enn sin egen fastlege.

NST har lagt ut en podcast for de som vil følge med konferansen .

Les om:

IT-Helse