Endelig skal tannlegene på nett

Endelig skal tannlegene på nett

Elin-t gir tannlegene nytte av Norsk helsenett. Men inngangsprisen er stiv.

I tannlegeverdenen er det liten bruk av elektronisk kommunikasjon, selv i 2010.

- Vi er en høyteknologisk bransje, og har ganske store it-investeringer på hver klinikk. Men vi utnytter det ikke til å kommunisere utad, sier Jørn André Jørgensen, visepresident i Den norske tannlegeforening.

Fagnett og kommunikasjon

Mye går på utskrift og konvolutt, og hjemmekontor er heller ikke spesielt utbredt. Men med prosjektet Elin-t (Elekronisk informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten) håper man å få en endring.

- Elin-t går på to viktige deler. Det ene, som har fått minst fokus, er å etablere et fagnett for tannleger. Det andre går på å fremme bruk av elektronisk kommunikasjon mellom tannleger, myndigheter og annet helsepersonell, sier Jørgensen.

Elin-t er allerede ferdig testet. Det skal rulles ut til tannlegene som vil være med i løpet av året. I første omgang er det fokus på bedre sikkerhet i it-systemene, slik at det kan forsvares å koble de opp til nettverket.

Funksjonsmessig skal man for eksempel åpne for muligheten til å sende inn informasjon til Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) og for sms-tjenester til pasienter. Den videre visjonen er at man i august skal begynne å utrede det å sende krisehenvendelser til hverandre og til sykehus, at resepter skal gå elektronisk og det har også vært diskutert mulighet for timebestilling. Muligheter for hjemmekontor og sikkerhetskopiering er allerede på plass.

Lovtrøbbel

Men myndighetene gjør det ikke så lett for tannbransjen å opprette elektronisk dialog. Lovverket nekter tannleger tilgang til pasientjournaler hos andre virksomheter. Så om tannlegen din er syk den dagen du skulle fikse tannverk, kan ikke en annen tannlege få tak i informasjonen om tennene dine dersom vedkommende har et annet organisasjonsnummer.

- Om tre tannleger med forskjellig organisasjonsnumre deler kontor, kan de egentlig ikke ha felles pasientdatabase. Det ligger an til en lovendring, men myndighetene somler, sier Jørgensen.

Et annet stort problem som stikker kjepper i hjulene, er prisen. Inngangsprisen for å bli en del av Norsk helsenett er høy. Jørgensen er selv med i Norsk helsenett, men det har ikke så langt vært spesielt mange nyttefunksjoner. Selv har han brukt det til epost og hjemmekontor.

- Det er en ganske stor investering. Tannlegene har vært veldig misfornøyd med prisen. Mange har problemer med at det er veldig dyrt og gir liten nytte. Det forstår jeg godt. Men jeg håper tannlegene opplever at nytten er der fra trinn 2, sier han.

Dyrt

For tannleger vil det koste 15.342 uten moms i engangsavgift, og videre 1480 uten moms per måned for en 1 mbit/s linje med én epost-adresse, ifølge Norsk helsenetts prisliste. Vil man ha 2 mbit/s og én epost-adresse, koster det 1936 i måneden. Bindingstid er tolv måneder, og gitt sistnevnte eksempel ville totalsummen blitt 38.574 uten moms for bruk første året.

Jørgensen understreker at Elin-t er et tilretteleggingsprosjekt, der det blant annet utvikles standarder. Men ingen blir pålagt å melde seg inn.

- Men vi ønsker jo at tannlegene gjør det, nytten blir større jo flere som er inne, sier han.

* ELIN-T er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Kommunenes sentralforbund, Den norske tannlegeforening, Innovasjon Norge og Helsedirektoratet

* Målet er å sikre IKT-utviklingen i tannhelsetjenesten slik at pasienter, tannhelsepersonell, samarbeidspartnere og andre skal oppleve tannhelsetjenesten som en moderne, helhetlig tjeneste med høy kvalitet, effektivitet og god evne til samarbeid

* Informasjonsutveksling skal skje gjennom sikre elektroniske løsninger.

Kilde: Elint.no

Les om:

IT-Helse