Ergo huker svensk storavtale

Ergo huker svensk storavtale

Ergo-eide Systeam skal utvikle neste helse-administrasjonsplattform til fem svenske landsting. Avtalen er verdt 150 millioner svenske kroner.

Systeam, et heleid datterselskap i Ergo Group, har tegnet avtale med fem svenske landsting (tilsvarende norske fylkeskommuner), om utvikling av neste generasjons helseadministrasjonsplattform.

Den nye plattformen skal baseres på det eksisterende helseadministrasjonsplattformen, og avtalen er på ca. 150 millioner svenske kroner over fire år, skriver Systeam i en pressemelding.

- For oss som kunder er et langsiktig partnerskap med en stabil leverandør viktig. Videreutviklingen av helsevesenets IT-system krever helsepersonellets engasjement og gode relasjoner til utviklerne. Samtidig har vi en pågående drift og forvaltning av vårt største og mest virksomhetskritiske system å ta hensyn til, sier Ante Grubbström, IT-sjef på Landstinget i Sörmland.

SUSSA

De fem landstingene utgjør sammen kundegruppen SUSSA, hvilket står for StrategiUtveckling för SjukvårdsStödjande Applikationer. I SUSSA-gruppen inngår Landstingene Västernorrland, Västerbotten, Sörmland, Blekinge og Örebro. Felles for gruppen er at man har valgt Systeam Cross som basis for journalføring og helseadministrasjon. Systeam Cross er et av Nordens mest brukte helseadministrasjonsplattformer.

- Vi er svært glad for å fortsette samarbeidet med SUSSA. Gjennom å arbeide sammen, og tidlig ta del i deres behov for løsninger, kan vi skape bedre helseadministrasjon, basert på ny teknologi som ytterligere kan forenkle prosessene mellom helseforetakene, sier Niclas Ekblad, konsernsjef i Systeam og direktør for forretningsområdet Norden i ErgoGroup.

Avtalen innebærer i tillegg til utvikling av plattformen, også forvaltning av det eksisterende helseadministrasjonsplattformen. Dette skal bidra til ytterligere å støtte behandlingen av den enkelte pasient, blant annet ved at plattformen gjør det mulig å sammenholde klinisk og administrativ informasjon omkring hver eneste pasient, uavhengig av tid og sted.

- Helse er et viktig satsningsområde for ErgoGroup, og denne avtalen demonstrerer hvordan vi gjennom IT kan bidra til å effektivisere helsevesenet. Vi ser nå på hvordan vi kan dra ytterligere veksler på Systeams kompetanse fra Sverige også i Norge, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

IT-Helse