Ergogroup sporer farlig mat

Ergogroup sporer farlig mat

Vil det skal bli slutt på helseskadelig mat i Norge.

Landbruks- og matdepartementet har gjennom Esporingsprosjektet inngått avtale med Ergogroup om utvikling av en nasjonal Esporingsløsning.

Den etableres i et samarbeid mellom norske myndigheter og matprodusentene i Norge, og blir en nasjonal, elektronisk infrastruktur for effektiv sporing av mat på tvers av verdikjeder.

Aktørene i matsektoren i Norge er kjent for å ha gode styringssystemer, og mange aktører har systemer for sporing internt i egen virksomhet. Samtidig har flere hendelser med helseskadelig mat i Norge vist at det er behov for en mer helhetlig og effektiv løsning for matsporing i hele verdikjeden og på tvers av bransjen, mener Esporingsprosjektet.

Det hele skal utvikles av Ergogroup.

Ikke-trygg mat

- For myndighetene og forbrukerne betyr bedre matsporing styrket beredskap og raskere tilbaketrekking av ikke-trygg mat. Et felles verktøy åpner også for besparelser og bedret konkurranseevne for matindustrien, både nasjonalt og internasjonalt, sier Geir Kuvås, prosjektdirektør for Esporingsprosjektet, i en pressemelding.

Esporingsprosjektet skal utvikle og implementere en nasjonal infrastruktur for sporing i hele matkjeden innen utgangen av 2010.

Prosjektet vil omfatte sporing av mat i hele kjeden fra ”jord, fjord og fôr til bord” for både kjøtt, korn, melk, frukt & grønt og fisk. Arbeidet med utviklingen av løsningen vil starte i november 2009.

Kjernesystem

- Kravene til sporing og dokumentasjon øker i de fleste bransjer, men lite opptar oss som forbrukere mer enn matens kvalitet og opprinnelse. Jeg er glad for at vi gjennom denne avtalen får benytte vår betydelige erfaring med verdikjedeintegrasjon og logistikk i et prosjekt som vil bety mye for mattryggheten i Norge, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Prosjektet skal utvikle selve det nasjonale systemet for sporingsinformasjon. Dette vil bestå av et kjernesystem som tar hånd om sporingsinformasjon, funksjoner for analyse og rapportering, og tilleggsfunksjoner som brukere av løsningen kan velge å etablere for å øke sin nytte av løsningen.

Underleverandører i løsningen er TraceTracker som bidrar med fagekspertise og teknologi innen sporing av mat. Andre underleverandører er Oracle og PC-Ware/Novell.

Leveransen har en forventet verdi på i underkant av 10 millioner kroner.

nyhetsbrevet om helse og it.

Les om:

IT-Helse