Etterlyser mer penger til eldre-it

Etterlyser mer penger til eldre-it

Teknologirådet vil ha omsorgsteknologi inn i statsbudsjettet.

Teknologirådet har engasjert seg i Helse- og omsorgskomiteens høring om det nye statsbudsjettet. De etterlyser vilje til å prøve ut omsorgsteknologi i praksis.

- Vi etterlyser både intensjoner og aktiviteter i budsjettfremlegget som skal støtte og forberede omsorgstjenestene i kommunene ved å ta i bruk ny teknologi, sa direktør Tore Tennøe i Teknologirådet i en pressemelding.

Dyre tiltak

Teknologirådet viser til at statsbudsjettet fastslår at omsorgstjenester skal «bidra til at den enkelte kan fortsette å leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv på tross av krevende livsutfordringer, sosiale og helsemessige problemer eller funksjonssvikt».

- Omsorgsteknologi kan bidra til dette, skriver Teknologirådet i et notat til Helse- og omsorgskomiteen.

Som vi har omtalt tidligere, har rådet utviklet en rapport om hvordan eldrebølgen best kan håndteres. Teknologi som gps-sporing av demente vil hjelpe Norge med utfordringen, slår rapporten fast. Men det koster penger. Én milliard kroner, faktisk. Disse kronene håper Teknologirådet å få inn i statsbudsjettet.

nyhetsbrevet om helse og it.

Etterlyser vilje

Gjennom prosjektet Omsorgsplan 2015 skisserer regjeringen blant annet bygging av en rekke nye omsorgsplasser. Men planen sier lite om teknologi. Dette blir helt feil, mener Teknologirådet.

- Kompetanse om god og forsvarlig teknologibruk er nødvendig både på kommunalt styringsnivå, og hos det enkelte helsepersonell. Derfor må kjennskap og forståelse av omsorgsteknologi inn i utdanningene, i internopplæringen og videreutdanningene og i omsorgsforskningen» mener rådet.

I høringsinnspillet foreslår rådet også følgende:

«Minst et av de fire sentrene for omsorgsforskning bør etablere omsorgsteknologi som en av sine kjernekompetanseområder».

Les mer om saken på Teknologirådets nettsider.

Les om:

IT-Helse