Felles it-avdeling i Helse Sør-Øst

Felles it-avdeling i Helse Sør-Øst

Sykehuspartner overtar 400 it-folk fra helseforetakene, og blir Nordens største leverandør av helse-it.

I går feiret Sykehuspartner etableringen som felles tjenesteleverandør for hele Helse Sør-Øst. Det betyr at rundt 400 it-medarbeidere fra helseforetakene overføres til Sykehuspartner. I tillegg er det ca 240 i Sykehuspartner fra før. Derfor er det om lag 640 medarbeidere i Sykehuspartner IKT nå, som dermed blir den største it-leverandøren innen helse i Norden.

I Oslo tok både Kristin W. Wieland, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, og Cato Rindal, direktør for den nye fellestjenesteleverandøren, korte taler for rundt halvparten av de 100 ansatte på it-avdelingen på Oslo Universitetssykehus Ullevål.

- Dette er en viktig dag for oss, men også en viktig dag for hele helse-Norge, sier hun.

Ikke mindre til it

Wieland ser store utfordringer, og en fortløpende prosess for å integrere de ulike deler av it-avdelingene i ett rike. Det vil ta tid, men kan gi store fordeler.

- Vi vil ha mye større resurser til å takle problemer og krisehjelp. Med Nordens største it-avdeling på helse kan vi gi enda mer service til våre kunder, sykehusene, og være sterkere og mer bevisste overfor leverandørene. Men det er en lang vei dit, og vi må først og fremst konsentrere oss på sikker og problemfritt drift av systemene, sier hun.

Helseforetakene blir stadig mer avhengige av teknologi. It-kostnadene for helseforetakene vil derfor stige. Tanken bak gårsdagens sammenslåing er å minske enkeltkostnadene i helseforetakene ved å etablere en felles tjenesteleverandør.

- Men dette betyr ikke at vi skal bruke mindre penger på it, eller nedprioritere det, som noen tror vi er ute etter. Vi vil bruke pengene mer fornuftig, poengterer Wieland.

MELD DEG PÅ SEMINAR OM HELSE-IT OG SIKKERHET.

Trenger hjelp

Etableringen av felles tjenesteleverandør og målene om mer samordning og felles løsninger, er også i tråd med nasjonale føringer og etablering av nasjonalt it-selskap. Helseministerens samhandlingsreform er også opptatt av it som verktøy for økt samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten.

- I dag overtar vi mer enn 400 ansatte. Alt kommer ikke til å gå på skinnene fra dag én. Vi trenger hjelp fa alle ansatte for å få dette til, sier Rindal, som i juni ble ansatt som direktør i Sykehuspartner.

Sykehuspartner IKT blir med etableringen av felles tjenesteleverandør den største it-leverandøren innen helse i Norden, dersom man ser på antall pc-er og brukere.

- Hver enkelt må være litt tolerant i starten. Dette er en endring i mindsettet. I tillegg vil noen miste kollegene som de hadde før, sier Rindal.

Les mer om helse og it på Computerworld helse.

Les om:

IT-Helse