Fikk Ikke for enhver pris

Fikk Ikke for enhver pris

Sykehuspartner fikk pris og prestisje for etisk handel under Difis anskaffelseskonferanse.

Prisen «Ikke for enhver pris» har som hensikt å fremme etiske aspekter ved innkjøp i offentlig sektor, og deles årlig ut på ut på Difis anskaffelseskonferanse som avholdes rundt november.

Det legges vekt på aspekter i leverandørkjeden, som arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, sosial dumping og å forhindre bestikkelser og korrupsjon.

Etisk handel

Prisen kan tildeles person eller organisasjon som «viser handlekraft og evne til å gå i riktig retning», har iverksatt eller oppnådd noe som andre kan lære av og som kan etterfølges.

«Ikke for enhver pris»-prisen er sponset av KLP, og deles ut i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og Initiativ for Etisk Handel (IEH).

I år var det Sykehuspartner som vant for sin satsning på etisk handel.

- Sykehuspartner stiller i en helt egen klasse, sa juryen om årets vinner.

Direktør i Sykehuspartner Ole Johan Kvan og fagansvarlig Pia Trulsen mottok prisen for etisk handel foran 650 deltakere på Difi-konferansen den 28.november. Prisen ble uttdelt av den populære artisten og journalisten Haddy N’ije.

Juryens begrunnelse

Sykehuspartner imponerte juryen med sin satsing på etisk handel, og kan vise til faktiske forbedringer helt ned til produksjonsleddet. De engasjerer seg for å videreutvikle fagfeltet, og de benytter sin innkjøpsmakt til å få andre til å ta sitt samfunnsansvar.

Sykehuspartner har gjort etisk handel som en implementert del av leverandørutviklingen, blant annet ved at temaet er med i alle leverandørmøter og leverandørkonferanser. De har egne avtaleoppfølgere som hvert år gjør 10-20 oppfølginger direkte knyttet til de etiske kravene.

Videre har de fulgt opp flere anskaffelser ved å besøke leverandørene ute, noe som har resultert i endret praksis på fabrikker og endrede forretningsprosesser hos leverandører i Norge, heter det fra juryen.

Årets jusy bestod av:

  • Eli Bleie Munkelien, direktør for samfunnsansvar i KLP.
  • Magne Paulsrud, seniorrådgiver for offentlig sektor i IEH.
  • Jenny Ählström, seniorrådgiver for sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser i Difi.
  • Grete Solli, spesialrådgiver for samfunnsansvar i Helse Sør-Øst, og tidligere vinner av «Ikke for enhver pris»-prisen.

Blir lagt merke til

Ole Johan Kvan, direktør i Sykehuspartner, er naturlig nok både stolt og glad for å motta denne gjeve prisen.

- Systematisk arbeid i alle ledd i organisasjonen og hos våre leverandører har gitt resultater, og det er veldig hyggelig at det legges merke til. Dette gir oss utvilsomt inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, sier Kvan.

IT-Helse