Finsk helseløsning til Norge

Finsk helseløsning til Norge

EDB Ergogroup vil sette pasienten i sentrum med mobil ehelse.

EDB ErgoGroup har inngått en avtale med det finske ehelseselskapet Medixine om distribusjon av mobile løsninger i Norge. Løsningen vil tilbys et ledd i en tyngre helsestrategi hos EDB Ergogroup, som får nytt navn i mars.

- Dette samarbeidet styrker oss i ehelsesegmentet, et område som blir viktigere for oss, sier Atle Sandal, som leder ehelseavdelingen i EDB Ergogroup, til Computerworld.

Målet er å levere de mobile løsningene som Medixine har testet ut over lengre tid i blant annen Helsinki til norsk helsesektor.

- Med denne avtalen utvider vi helsetilbudet med en mer pasientsentrert løsning. Vi ser frem til å sette i gang med disse løsninger i Sverige og Norge, sier Håvard Larsen, konserndirektør forretningsområdet Løsninger i EDB Ergo Group, i en pressemelding.

Inn i pasientjournalen

Sentral i Medixines produkter er monitorering av pasienter. Løsningene baseres på mobil teknologi og forenkler innsamling av helseinformasjon, samtidig som de enkelt legges inn i pasientjournaler og kan lett aksesseres av helsepersonell. Modellen er basert på bruk av mobile enheter.

Medixine har kjørt et stort pilotprosjekt i den finske hovedstaden, hvor 5000 deltagere i aldersgruppen 45 til 50 deltok i monitorering av både glukose og kolesterol. I ehelsemodellen kombineres tilgjengelighet av pasientjournaler med automatisk henvisning/rekvisisjon av laboratoriesvar, en prosess som støttes automatisert i løsningen. Testresultatene overføres direkte pasientjournalen.

Medixine sine løsninger vil komme i EBD Ergogroups portefølje som også blant annet innebærer Connect-konseptet som er utviklet på Rikshospitalet.

Aktiv deltagelse

- Denne løsningen komplementerer vår eksisterende produktportefølje og tydeliggjør vår profil med løsninger som setter pasienten i fokus, forteller Sandal. Løsningen vil kunne være et viktig bidrag inn i myndighetenes arbeid med forebyggende helsetjenester og gi den enkelte et bevisstgjørende forhold til egen helse.

Ifølge Sandal vil ehelse bli en viktig komponent i konsernets videre helsesatsing. Medixine utvikler samhandlingsløsninger som skal binde helsetjenesten og pasientene tettere sammen, og gir blant annet muligheter for at pasientene kan legge inn sine medisinske data og gi helsepersonell tilgang til disse. Den tettere knytningen mellom pasienten og helsetjenesten som løsningen understøtter var viktig.

Løsningen kan foreta innsamling, presentasjon og overvåkning av helseinformasjon ute hos pasienten, blant annet ved hjelp av mobile enheter og vil bli knyttet sammen med EDB Ergogroups totale leveranseplattform til helsesektoren i Norge og Sverige.

- Medixine har løsningskomponenter som understøtter kronikere på ulike måter. De gjøres mer aktive gjennom egen deltagelse i prosessen, i tillegg til varslingselementer, sier han.

Trenger klinisk kompetanse

Ifølge Sandal kan slike løsninger få stor betydning i helsesektoren.

- Når vi tenker langsiktig kan det tenkes at det kobles opp mot kjernejournal, eller helseportal. Den finske løsningen har fått flere priser og betydelig anerkjennelse i flere lander. Det er også et udekket behov for slike løsninger det i det norske markedet.

I pakken ligger både monitorering av blodtrykk og en rekke kroniske sykdommer, og brukes allerede i Finland, England, Tyskland og USA.

- Er dette er løsning som dere kommer til å tilby på det private markedet?

- I Norge er helse stort sett organisert gjennom det offentlige. Men det er også sterke pasientforeninger som kanskje kan tenke seg å tilby dette i et samlet oppfølgingstilbud til sine medlemmer. Løsningen er i hovedsak bygget opp at du bør ha et apparat rundt deg for å kunne gjøre hjemmemonitorering. Man trenger klinisk kompetanse, sier Sandal.

Medixines dr. Tapio Jokinen holdt foredrag på Computerworlds It-helse Healthworld konferanse. Foredraget kan du se her.

Les om:

IT-Helse