Flere vil blogge om helse

Flere vil blogge om helse

Tunge helsefaglige magasiner velger nye veier til å nå frem til sine lesere.

Tradisjonelt har medisinske tidskrifter hatt et lite, men stabilt antall lesere. Men også i disse tunge fagmiljøene er nyere teknologi i ferd med å endre lesemønsteret.

Flere medisinske tidsskrifter har etablert blogger. Slik forsøker de å kapre utålmodige fagfolk og den raskt voksende gruppen av smarttelefonbrukere, skriver norske Ehelsebiblioteket.no.

Det kan virke om blogger oppfattes som ”for lette” og for useriøse medier for tyngre, helsedaglig materiale. Samtidig har også slike tidskrifter et ønske å bli lest av flest mulig mennesker,

En blogg kan være et forsøk på å skape aktivitet på tidsskriftenes egne nettsider. Tydeligvis har helsefagbladene også behov for diskusjon og lettere temaer.

Smarttelefoner

Bak bloggøkningen ligger ifølge Helsebiblioteket.no harde markedstall. Utbredelsen av smarte mobiltelefoner har økt enormt, også blant helsepersonell. I Storbritannia økte antall eiere av smarte mobiltelefoner med hele 70 prosent fra 2009 til 2010. Og i USA brukte 72 prosent av legene en smart mobiltelefon i 2010, ifølge BMJ Group (British Medical Journal).

Dette markedet har tidsskriftene, med New England Journal of Medicine og BMJ i spissen, begynt å tilpasse seg. Blogger bruker oftest programvareløsninger som har et mobilvennlig grensesnitt. De enkelte artiklene er som regel korte og egner seg godt for lesning på vei til og fra jobben.

Helsebiblioteket.no har laget en oversikt over noen av de mest kjente helsebladene på nett.

New England Journal of Medicine har en mobilvennlig blogg der de hver uke presenterer den viktigste artikkelen i tidsskriftet og grunngir hvorfor den er valgt. Men selve fulltekstartikkelen må du inn på tidsskriftet for å få.

Meningsutveksling

BMJ Group startet for noen år siden med den sosiale nettjenesten Doc2Doc, men har nå flere offisielle blogger for spesialtidsskriftene sine. På samlesiden for bloggene trekker de fram enkeltartikler fra de enkelte bloggene. BMJ har også lansert en iPad-app.

I Norge har Tidsskrift for den norske legeforening lansert sin egen blogg. De vektlegger den frie meningsutvekslingen og vil at bloggen skal være en uformell møteplass for lesere og redaksjonen.

Se også Ehelsebloggen om helse og it, på ithelse.com, et samarbeid mellom Computerworld It-helse og Ikt-Norges Ehelse Forum.

Les om:

IT-Helse