Forsker på styring med tankekraft

Forsker på styring med tankekraft

Abilias digitale tavle hjelper deg å huske og strukturere dagene.

Abilia er kjent for sine løsninger for kontrollsystemer for mennesker som ikke uten videre har full førlighet. Deres Rolltalk-systemer har vært i bruk i over tjue år, og styres av stemme, blikk eller pekepinne for kommunikasjon, stolkontroll eller kontroll av hussystemer.

Dette er tavle-pc-løsninger som i årevis har gitt teknologistøtte for at alle skal kunne delta i samfunnet, og styres av berøringsskjerm eller med øyestyring.

Snakker og sms-er

Deres nyeste løsning er en digital tavle for de som trenger hjelp til å huske på daglige gjøremål. Memoplanner kan også brukes av pårørende eller omsorgspersonell for å sende meldinger eller legge inn nye gjøremål. Den kan også settes opp til oppfølging, ved at aktiviteter kan kvitteres ut. Slik kan for eksempel medisinering følges opp eller endres over nett via fjernstyring.

Minnetavlen fungerer som en tavle med kalender hvor farger og lyd brukes for å skape oversikt og påminnelser. Også mobil-sms kan brukes som påminner fra tavlen til brukeren. Mobiltelefonen kan settes opp med lyd eller visuelle signaler for å øke sannsynligheten for respons. Foreløpig er tavlen i en tolvtommersutgave, men en større utgave for personer med dårlig syn er på trappene.

Både demente og mennesker med sykdomsrelaterte hukommelsesproblemer kan med hjelp fungere i et stabilt miljø. Også stimulering av minnet kan gi bedre husk. Bistand til å huske rutiner kan også hjelpe andre grupper. For eksempel kan folk med ulike varianter av autisme få bedre livskvalitet med strukturen en minnetavle gir. Dette gjelder blant annet i selskapets danske virksomhet, hvor minnetavla brukes for å skape bedre daglige forhold for 80 barn med autisme.

- Memoplanner kan også brukes til å hjelpe unge med adhd-problemer, understreker Øyvind Johnsen, gründer og utviklingsleder.

Vi møtte ham og utvikler Ole Martin Brynildsen under Microsoft TechEd i New Orleans i juni. Der er de for å se nærmere på løsninger i utviklermiljøet for applikasjoner, og nyheter innen mobil-plattformen til it-giganten.

Støyende hjerne

Arbeidet med minne og minnestimulering har også hatt andre resultater. For eksempel arbeidet selskapet sammen med amerikanske forskingsinstitusjoner om å utvikle kontrollsystemene slik at hjernens egne signaler, med innopererte sonder, kunne læres opp til å kommunisere med ekstern styringselektronikk.

- Utfordringen er kalibrering av systemet. Den menneskelige hjernen er en sprakende støy- og radiosender som kan endre mønster og signaler fra dag til dag, sukker Johnsen.

Den andre store utfordringen er å redusere behovet for direkte koplinger og mer bruk av trådløs styring. Dagens implantatløsninger innebærer kontaktpunkter og kabling, og det begrenser bruken noe. Foreløpig er denne forskingen på vent, etter at finanskrisen førte til omprioriteringer i forskingen på dette feltet. I Europa deltar de i forskning hvor implantat erstattes av hetter som skal kunne lese signaleringen i hjernen.

- Foreløpig tyder resultatene på at signalkvaliteten reduseres. Det er omtrent som skillet mellom å høre en konsert fra første rad og utenfor konsertstedet, forteller Brynildsen.

Standarder tilpasset elektronikk

Systemene er basert på Windows CE-operativsystemet. Dette har Abilia brukt siden firmaet startet opp på slutten av åttitallet. Microsoft har brukt deres løsninger for å demonstrere hvordan it gjør livet enklere for folk med ulike typer funksjonshemninger og helsetilbudet bedre. For større løsninger brukes komplette operativsystemer som Windows 7.

- Våre tavle-pc-er inneholder tilpasset elektronikk etter våre spesifikasjoner. Programvaren utvikles av vår egen utviklingsavdeling med 14 utviklere. Forskjellen nå i forhold til starten er at maskinvaren er standardisert i sterkere grad, forteller Johnsen.

Han ser på utviklingen av teknologi for helse og omsorg som den eneste måten å oppnå økt velferd uten samtidig proporsjonal vekst i penger og ansatte.

IT-Helse