Frykter it-satsing kommer for sent

Frykter it-satsing kommer for sent

Meditnor etterlyser satsing på eksport av norsk velferdsteknologi.

En ting er helt sikkert: vi blir stadig eldre. Det er i grunn positivt, men det vil gi samfunnet og helsesektoren store utfordringer i årene som kommer. Ny teknologi som kan holde oss lengre hjemme, og gi oss bedre livskvalitetet der. Det handler ofte om små, smarte løsninger for både pasienter, eldre og helse – og omsorgspersonell.

- Vi står overfor store utfordringer for å kunne løse framtidens velferdsutfordringer med flere eldre og kroniske og færre i arbeid. Skal vi greie dette må vi satse på nye løsninger både organisatorisk og teknisk, skriver Aasmund Frøseth, styreleder Meditnor, i en pressemelding.

Meditnor er et et nettverk for å styrke utvikling av norsk og norskutviklet helseteknologi, og står bak en større konferanse om velferdsteknologi som avholdes neste uke i Trondheim. Målet er få frem mer fokus på norsk helseteknologi og innovasjon på dette området.

Økonomisk medansvar

Velfredsteknologi kan bli en viktig driver både i utvikling og i helsesektoren. Hovedideen med den mye omtalte samhandlingsreformen er at flere pasienter skal behandles ute i kommunene.

– Vi skal gi pasientene bedre hjelp der de bor. Vi skal satse mer på forebygging og behandling av sykdom i en tidlig fase. Med samhandlingsreformen videreutvikler vi det norske helsevesenet slik at vi kan møte befolkningens behov på en bedre måte. Både i dag og i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sykehusene skal kun behandle de aller sykeste. I praksis ønsker regjeringen å gi kommunene et økonomisk medansvar for pasienter som behandles i sykehus. Kommunene skal betale en andel av kostnadene ved å behandle en pasient på sykehus. Regjeringen foreslår blant annet å overføre 20 prosent av tilskuddene til de regionale helseforetakene til kommunene. Det skal lønne seg å samhandle.

Store eksportsjanser

Ifølge initiativtager Roald Bergstrøm i Meditnor og Kith er det helt nødvendig at Norge begynner å satse mer på velferdsteknologi. Den saken har to sider. For det første trenger Norge mer og bedre løsninger i dette segmentet, for det andre kan norske teknologibedrifter skape ny næring og til og med store eksportsjanser.

- Dette vil være et marked med enormt vekst, i alle fall i 30 år til. Vi går mot en befolkningsendring, og det er ikke bare i Norge dette er hett, det gjelder store deler av Europa, men også USA og land som Kina, sier Bergstrøm.

Ifølge Bergstrøm er veksten i velferdsteknologi for øyeblikket rundt sju prosent i Norge, mens et land som Kina ligger på 14 prosent. Med samhandlingsreformen vil økningen neppe bli mindre her i landet.

- Kommunene får mye større ansvar og uten ny teknologi kan de ikke ta det.

Barnestadiet

Velferdsteknologi omfatter helseløsninger, men også annen it og tjenester. Det kan handle om informasjon, om tilgjengelighet, om alarmer, om kommunikasjon med pårørende og helsepersonal og mye annet.

- Det hadde vært viktig å få på plass en kjernejournal, som kan være en støtte for mange av disse løsningene, sier Bergstrøm.

Samtidig innser Bergstrøm at vi bare står ved starten av en ny utvikling.

- Jeg har inntrykket at vi fremdeles er på barnestadiet. Det er første generasjon av produktene og løsningene. Et stort problem er at mange av de produktene ikke kan snakke med hverandre. De samles ikke i en samlet journal, sier han.

Det betyr også at det er mye utvikingspotensial i årene fremover. Bergstrøm mener bestemt at Norge kan være med i fronten av utviklingen, ingen andre land har kommet noe særlig i gang med dette. Samtidig får det mye oppmerksomhet, og hvis ikke Norge satser nå, kan det være for sent.

- Jeg har følelsen at toget går nå. Mange innser at dette er viktig, og mange er i ferd med å utvikle nye løsninger. Norge trenger noe til etter oljen, og helse-it og velferdsteknologi er meget viktige områder for fremtiden. Men hvis ikke myndighetene satser hardt nå, og stimulerer innovasjon, kan det hende at Norge mister toget, frykter Bergstrøm.

Les informasjon om og påmelding på konferansen.

IT-Helse