Google avslører influensa-mønstre

Google avslører influensa-mønstre

Søketeknologi gjør det lettere å spore utbredelsen av influensa.

Google lanserer sin "Flu Trends" i Norge. Denne tjenesten hjelper myndigheter, bedrifter og privat-personer med å spore utbredelsen av influensa. Google Flu Trends leverer beregninger i nær sanntid om influensaaktiviteten i et land, og kan gi en tidlig advarsel mot nye utbrudd.

Det har vist seg at noen søkeord er veldig vanlige gjennom influensasesongen hvert år. Ved å utvikle en modell basert på historiske søkemønstre for så å sammenligne denne med offentlig tilgjengelig statistikk, kan Flu Trends beregne et nivå for influensaaktivitet på et hvilket som helst tidspunkt.

Øyeblikkelig og nøyaktig

Statistikken som benyttes i sammenligningen er tilgjengelig gjennom European Centre for Disease Prevention and Control sitt European Influenza Network. Tradisjonelle metoder for influensaovervåking innebærer gjerne rapportering fra leger og kartlegging av pasienter. Det kan ta 1-2 uker før man rekker å samle inn informasjonen og publisere statistikken.

Søkedata fra Google kan gi en øyeblikkelig og nøyaktig avspeiling av influensaaktiviteten i et gitt område.

Google Flu Trends har allerede vært tilgjengelig en stund i USA, og lanseres nå i en rekke andre land deriblant mange i Europa.

Berører millioner

Takket være offentlig tilgjengelig statistikk fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), i tillegg til statistikk fra noen lands lokale helsemyndigheter, var det mulig for Google å validere sine modeller for en rekke nye land, inkludert Norge.

- Influensa berører millioner av mennesker, og flere hundre tusen dør av influensa hvert år. Ved å oppdage økt influensaaktivitet på et tidlig tidspunkt kan helsepersonell reagere raskt. Det er et privilegium å jobbe med ledende offentlige helseorganisasjoner som ECDC og bidra til at leger, foreldre og andre har et Google søkeverktøy som kan hjelpe mennesker med å holde seg friske gjennom influensasesongen, sier prosjektlederen Corrie Conrad i en pressmellding.

I tillegg til å øke kjennskapen om alvorlige helseutfordringer kan sammenlagte søkedata bidra til innsikt om hva som opptar folk – eksempelvis interessen for forskjellige politiske kandidater gjennom en valgkamp.

NYHETSBREV OM HELSE OG IT.

Les om:

IT-Helse