Har ikke epost-adresser til legene

Har ikke epost-adresser til legene

Helsedirektoratet må bruke faks for å informere om svineinfluensa.

Helsedirektoratet kan ikke sende informasjon elektronisk til landets fastleger. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum har sendt pandemifakser til fastlege Kenneth Sagedal nesten daglig den siste tiden.

– Dette må vi få endret. Det gjør at vi ikke har noen effektiv dialog med fastlegene når vi skal løse en slik situasjon som vi er i nå, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten.

Dersom Helsedirektoratet skal informere fastlegene, forholder direktoratet seg til fylkesmennene, som igjen gir beskjed videre til landets kommuner. I det siste har det vært mye informasjon om svineinfluensaen. Aftenposten har snakket med flere leger som mottar denne informasjonen på faks.

– Kommunene må bruke faks eller brev når de skal kommunisere med fastlegene. Vi tror dette er uheldig, sier Larsen.

Han påpeker at det er helt annerledes med spesialisthelsetjenesten, som kan kommunisere elektronisk.

LES OGSÅ:

Krangler om adressene

En ringerunde Aftenposten har gjort, viser at både kommuner og flere bydeler i Oslo sender e-post til legekontorene. Helsedirektoratet har ikke tall som viser hvor mange som bruker faks og brev.

Legeforeningen er overrasket over at Helsedirektoratet ikke har skaffet seg legenes epostadresser ennå.

– Vi ga helsedirektøren beskjed om at de burde skaffe seg disse adressene allerede i begynnelsen av september. Jeg er derfor overrasket over at de ikke har ordnet opp i dette ennå, og at de viser til at vi har adressene, sier juridisk direktør Anne Kjersti Befring i Legeforeningen, til avisa.

Legeforeningen sitter selv på epostadresser til medlemmene sine. Helsedirektoratet ba om å få adressene, men fikk nei. Legeforeningen mener det konsesjonsbelagt, og dermed ulovlig å gi fra seg adressene.

Les mer på Aftenposten.

Les om:

IT-Helse