Healthworld trenger gode ideer

Healthworld trenger gode ideer

Healthworld inviterer deg til å komme med forslag til foredrag på årets konferanse.

I november 2010 avholdt Computerworld It-helse den første Healthworld-konferansen i Oslo, med 330 deltagere. Nå er vi godt i gang med planleggingen av neste utgave, som vil være på torsdag 17. november 2011.

Det skjer mye i eHelse Norge! Men det er ikke alltid like enkelt å få oversikt over hva som skjer og finne "lessons learned" som kan bidra til en enda bedre bruk av slike løsninger. HealthWorld inviterer deg til å komme med forslag til foredrag på årets konferanse. Det kan være både deg selv som holder foredraget, eller andre du synes har interessante og tidsriktige ideer.

Temaet for årets program er beskrevet under, men vi er åpne for alle forslag som er relatert til digitalisering av helsesektoren.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Samhandlingsreformen og eHelse

Samhandlingreformen staarter snart for fult. Har vi de gode løsningene? Er vi på rett vei?

En av de virkelig store reformene, samhandlingsreformen, skal i disse dager implementeres og begynne å "fungere". Formålet og resultatet skal være gi en annen helsebehandling, færre på spesialist, mer på lavere nivå, bedre flyt i helheten, flere folk hjemme, dreining fra behandling til forebygging. Store nasjonale prosjekter og strategier som helseportaler, kjernejournaler er under utvikling. Konsolidering av IT- miljøer i spesialisthelsetjenesten (alle regioner har sentrale IT- enheter), med sentral styring og leverandøroritentering av IT- enhetene er implementert.

  • Hvordan går det med implementering av dette?
  • Hvilke eksempler har vi i Norge som viser at vi er på rett vei?
  • Hvilke erfaringer har vi om viktige suksesskriterier?
  • Får vi mer og bedre helsebehandling med færre og billigere ressurser?

Hvordan kan eHelse bidra til å realisere Samhandlingsreformens intensjoner?

Ideer

Innspill kan være:

- et forslag om noe du ønsker å fortelle selv

- et forslag om en annen person eller prosjekt du mener passer bra til Healthworld

OBS, UTVIDET FRIST: Vi ber om dine innspill snarest og senest innen 15. juni.

Skjema for deltagelse finner du her.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Les om:

IT-Helse