Hedret med innovasjonspris

Hedret med innovasjonspris

Forskningsprosjektet Fremtidens operasjonsrom (FOR) stakk av med Helse Midt-Norges innovasjonspris 2012.

Det er andre gang prisen på 100.000 kroner deles ut, og mottas med glede i den daglige driften, som er et felles ansvar mellom Kirurgisk klinikk og Det medisinske fakultet.

- Å få en slik utmerkelse er til stor glede og inspirasjon for alle oss som jobber i FOR. Ikke minst vil det stimulere vårt videre arbeid, uttaler daglig leder Jan Gunnar Skogås.

Han retter en spesiell takk til NTNU, Sintef og Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og minimal invasiv behandling,

- Vi har mange samarbeidspartnere og aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt som har vært med på å utvikle FOR til det det er i dag. Alle sammen fortjener en stor takk, sier Skogås.

Moderne undervisning

Operasjonsstuene i FOR-prosjektet er å regne som laboratorier for å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi og nye behandlingsmetoder.

De viktigste formålene med prosjektet er bedre og tryggere pasientbehandling, mer effektiv logistikk og arkitektur. Gjennom industrisamarbeidspartnere utvikles og testes nye prototyper i samarbeid mellom klinikere, teknologer og forskere.

Også nye undervisningsformer er utprøvd, der overføring av bilder fra operasjonsrommene til auditoriet med toveis kommunikasjon er tatt i bruk.

- Internasjonal anerkjennelse

I sin begrunnelse for prisutdelingen har nominasjonskomiteen vektlagt FORs bruk av ny teknologi og nye behandlingsmetoder for kvalitetsforbedring og effektivisering innen minimal invasiv behandling.

I tillegg er FORs etablering av læringsplattformer gjennom nye anvendelser av medisinske bilde- og visualseringsteknologier tatt med i vurderingen.

- Fremtidens operasjonsrom gikk av med seieren fordi de har arbeidet målrettet i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon i mange år, og har høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, uttaler konstituert direktør for helsefag og forskning i Helse Midt-Norge RHF, Henrik Sandbu.

IT-Helse