Helse 2.0 gir borgerne helsemakt

Helse 2.0 gir borgerne helsemakt

Hva har hippier, 6.000 medisinske app-er, Facebook-tjenester, menn i dress, Sillicon Valley og Apple med hverandre å gjøre?

SAN FRANCISCO: Fasit: De er alle del av en revolusjonerende trend samlet i begrepet Helse 2.0.

Karin Thayer ville bli mor. Men for Thayer gikk det ikke som planlagt. Det visste seg at kroppen ikke spilte med på laget, selv ikke etter langvarig medisinsk hjelp. Til slutt kom beskjeden fra legen: "Du må akseptere at du ikke kan få barn."

Thayer er ikke alene i denne situasjonen, men underveis i prosessen følte hun seg likevel alene. Og ikke minst misforstått av det store, ugjennomtrengelige helsevesenet, som skulle være med på å avgjøre skjebnen hennes.

- Jeg følte meg alene og hadde behov å dele mine erfaringer, men jeg fant ikke nettstedet jeg trengte. Det var vanskelig å finne informasjon og jeg følte meg avhengig av en helsesektor som ikke var tilgjengelig når jeg ønsket det.

Thayer er gründer av nettstedet Fertility Planit, en side hvor hun og andre i samme situasjon kan dele sine erfaringer. Fertility Planit er en Facebook-lignende tjeneste med bilder, feed, personlig informasjon, mulighet å kommunisere direkte med andre og så videre. Likevel er det med følsomme temaer som helse og barnløshet viktig å kunne bygge lukkede nettjenester.

- Facebook er den siste plassen du vil være i slike prosesser, sier Thayer til Computerworld.

Hva er helse 2.0?

Amerikanske Thayer, som selv er journalist for BBC i England, var en av de mange foredragholdere på Health 2.0-konferansen som ble avholdt i San Francisco i slutten av september.

Det er vanskelig å finne en tydelig definisjon for hva Helse 2.0 egentlig innebærer. Selv Matthew Holt, drivkraften bak konferansen, greier ikke helt å komme i mål. Det nærmeste vi kommer er at Helse 2.0 er en samling av teknologiske og sosiale trender som flytter helseansvaret fra helsesektoren til individet.

Fra et teknologiperspektiv henger Helse 2.0 sammen med både skybaserte tjenester på den ene siden og den rasende utvikling rundt smarte telefoner og nettbrett på den andre siden. Av de flere titalls presentasjonene på Health 2.0 var det kun et fåtall som ikke visste frem en Ipad eller Iphone. Tjenestene, om de var for helsepersonell eller privatpersoner, kan uansett hvor de befinner seg fremvises på de nye smarte plattformene, og omvendt også brukes for å hente inn data som direkte kan sendes inn til skybaserte tjenester.

Helse 2.0 handler også om sosiale medier og brukergenerert innhold. Det er en revolusjonerende i helsesektoren. Det er ikke lenger en offentlig sponset eller forsikringsfinansiert helsevesen som har enerett på å samle inn helsedata. Tvert i mot, bortsett fra tunge tjenester som å ta røntgenbilder, er det mange helsetester vi kan utføre selv. Vekt, blodtrykk, insulin, søvnrytme, trening, mat, smerter, stemning, energi og temperatur er alle faktorer vi lett kan måle selv.

Det bringer oss til en tredje faktor i den nye helse 2.0–utviklingen. Det er alle hjelpemidlene som er i ferd med å bli tilgjengelig for folk flest. En uendelig rekke med måleverktøy, sensorer, vekter, blodmålere og lignende vil kunne hjelpe oss å samle inn data, og direkte overføre dem til våre selvopprettede nettbaserte helsejournaler der ute i skyen. På Health 2.0 ble det til og med vist en liten øyemåler, som kan ta enkle øyeprøver med hjelp av en smarttelefon. Nok til å gi optikere dårlig søvn.

Men vi snakker om søvn. Hva med en spesialmadrass som følger med søvnmønsteret ditt og dermed kan hjelpe deg hvis du sliter med søvnproblemer? Den samler inn data automatisk, sender dem videre til et program, slik at man enkelt kan ta ut tabeller og grafer av søvnmønstret. Et typisk Helse 2.0-produkt.

An Apple a day...

Helse 2.0 handler også om deling av informasjon. Du innhenter i stadig større grad selv opplysninger, som deretter presenteres for legen. Legens oppgave er å finne en løsning. Dette står i motsetning til dagens situasjon hvor vi går til legen for å finne ut hva problemet er. Men delingen gjelder ikke bare fra individer til legen. For helsepersonell gir Helse 2.0-teknologier en rekke muligheter til å dele medisinsk informasjon med andre i helsesektoren.

Særlig Iphone og Ipad har ført til et gjennombrudd i måten å tenke helseorganisering på. Deling av røntgenbilder på Apples plattform er ikke et problem, kvaliteten på bildene er bra, tjenestene er raske og lett tilgjengelige. De oppdaterer seg enkelt, er desentralisert og kan fungere uavhengig fra it-avdelinger. Ifølge Matthew Holt, allerede 35 prosent av alle amerikanske leger en Ipad. Antall smarttelefoner blant dem ligger mye høyere, muligens så høyt som 85 prosent.

Det er nettopp Apples app-store som er driveren, selv om den tidligere ble ansett som et problem for helsesektoren på grunn av sin proprietære forretningsmodell. Apple er i ferd med å åpne for helsetjenester og til og med holde dem utenfor det sedvanlige avgiftsregimet. Uansett har antallet helserelaterte apps i Appstore allerede vokst til over 6.000. En god del av dem er for helseprofesjonelle. Det gjelder både kommunikasjon, planlegging av møter, oversikt over hvem som er hvor, og mye mer.

Som Mark Smith, president for California Health Care Foundation, uttalte i konferansens åpningstale:

- Det er nok av sykehus med et it-system til flere millioner dollar som ikke kan fortelle legene om pasienten er på sykehuset eller ikke. Med en enkelt app vil kommunikasjon bli mye enklere og mer presis.

Ligger 20 år etter

Smith presenterte en rekke sentrale problemstillinger som dagens helseleverandører står overfor i møte med Helse 2.0. Han sammenlignet det tradisjonelle helsevesenet og Helse 2.0 som "Big Iron meeting the Fossball Crowd".

- Vi har sett at bank og finans har endret seg grunnleggende de siste 20 årene. Vi har sett at reiselivsbransjen har endret seg vesentlig de siste 20 årene. Vi har sett at forskning har endret seg vesentlig de siste 20 årene. Vi ser at helsesektoren ikke har endret seg de siste 20 årene, sier Smith.

Denne situasjonen, særlig i USA, mener han er i ferd med å bli en reell trussel for samfunnet.

- Vi legger 20 år etter de fleste andre samfunnsområder.

Smith viser til et prosjekt hvor pasientene fikk mulighet til å kommunisere direkte legene på epost. Tilfredsheten blant pasientene gikk opp målbart. Samtidig falt antall legebesøk med 21 prosent. Men, spør Smith, hvilken lege er interessert å bidra til dette så lenge vedkommende får betalt for hvert enkelt legebesøk?

- Vi forsøker oss på en helsereform, samtidig som sektoren fortsatt er basert på en gammel forretningsmodell. Det lite håp om at det skal gå bra, slår han fast.

Dårlige nyheter, det haster

Et annet problem som USA sliter med, akkurat som Norge, er at alt for mange gode ideer strander i pilotprosjekter. En forsker kan være interessert i et problemområde og får penger bevilget for å gjennomføre et prosjekt. Når prosjektet er levert er forskeren ferdig og starter med en oppfølgingsstudie. Prosjektet avrundes og legges på is.

Smith ramser også opp en rekke andre dårlige nyheter. Her mener blant annet at det ikke er teknologi det står på. At helsesektoren likevel ligger milevis bak andre sektorer er først og fremst et organisatorisk problem, som er vanskeligere å takle enn teknologiske problemer.

- Teknologi er ikke et problem lenger. Vi er i ferd med å slippe opp for tid, og vi er i ferd med å slippe opp for penger.

Ifølge Smith trenger helsesektoren en rask utvikling, men det mangler ressurser til å få det til. Da blir resultatet at det omorganiseres for å spare penger og ikke for å investere i fremtiden. Mange av de gode ideene skvises fordi de ikke får nok tid til å blomstre, mener Smith.

Vedder på helsen din

Det er en stor underskog av teknologibedrifter som tilbyr spennende helseløsninger. En av dem er Medhelp, ledet av John de Souza. Selskapet ble gründet allerede i 1994 for å bygge et "pasientsamfunn". Per i dag er tjenesten fullstendig digitalisert, har 12 millioner brukere per måned og har lansert en rekke med Iphone-apps som hjelper brukeren å styre helsehverdagen. Veksten er ifølge De Souza ren organisk, uten trafikk som kommer fra andre lenker.

- Kjøper man en bil, ønsker man å vite alt om den. Men vi drar til en lege uten å vite noe som helst.

Medhelp utvikler apper som kan hjelpe folk i vanlige helseprosesser. Det kan handle om søvn, svangerskap, trening eller ernæring. Appene kan føre dataene direkte inn i helsejournalen på nett, og kan levere oversiktlige grafer over endringer og fremgang.

Men hvorfor er folk så interesserte i å dele slik informasjon med andre? Ifølge De Souza er det en enkel forklaring for det.

- Alle vil vite om de "normale" i forhold til de andre. Det er bra å kunne sette seg mål på nettet og få hjelp av andre eller av helseprofesjonelle. Det har vært pasientforeninger før, men de har ikke vært veldig innovative. Nå ser vi sammensmeltingen med ny teknologi. Involvering av brukerne kan ta helt av, særlig i et land som USA. Selskapet Stickk, for eksempel, gjør det mulig å sette opp veddemål basert på dine egne helsemålsetninger. Du kan sette penger på at du innen viss periode rekker å kvitte deg med så og så mange kilo, spise bedre mat, sove regelmessig eller trene mer. Du får hentet inn en "dommer" via nettet (helst en person du kjenner) og kan velge hvor pengene dine skal gå. Hvis du virkelig er ekkel mot deg selv donerer pengene til den organisasjonen du misliker mest (Kanskje Vålerenga hvis du er fra Bergen), slik at du er ekstra motivert for å vinne.

Andre selskaper på Health 2.0 har navn som Healthtap, Massive Health, Quantified Self, Castlighthealth, Phycisian Consulting, Mytherapistmastch, Diabetesmine og Organizedwisdom. Og de som ønsker en bedre oversikt kan bruke Happtique.com. Happtique er en sammenslåing av "health app butique" og har kategorisert helse-appene for profesjonelle og helseleverandører.

Men helserevolusjonen under navnet "2.0" handler ikke bare om små, litt eksentriske selskaper som har kaster seg over app-utviklingen. Et selskap som Healthline, som digitaliserer helseinformasjon, jobber sammen med store aktører som Google, Yahoo og Elsevier. Selskapet har også utviklet en god digital modell av den menneskekroppen. Dette kroppskartet er tilgjengelig på selskapets nettsted, healthline.com.

- Vi beveger oss i en retning av mer gjennomsiktighet i helsevesenet. Vi gjør kvalitetsdata tilgjengelig for alle brukere. Det gjelder personer, arbeidsgivere og helseleverandører, forteller Dan Stephens i Healthline.

Maler fremtiden

Regina Holliday er maler og forfatter av bloggen "Medical Advocacy Blog", som hun omtaler som: "En plass hvor kunst, helse, sosiale medier og poppkultur møter hverandre for å gi pasientene en stemme innen helseinformasjonteknologi".

Holliday brukte de to konferansedagene til å lage et stortslått tredelt maleri som representerer hennes visjon av Helse 2.0. Den tradisjonelle helsesektoren avbildes som en statisk, svartkledd og velorganisert enhet som toppes av tre gråtende engler. Befolkningen på den andre siden er en gjeng med dynamiske, unge mennesker som tagger og maler på veggen. I midten møtes de to i Helse 2.0.

Karin Thayer fra Fertility Planit, som denne artikkelen startet med, mener den vestlige måten å tenke helse på påvirker både organiseringen og menneskene. Selv har hun, etter å ha lagt om livsstilen (kuttet ut alkohol og holdt seg til sund mat), til slutt fått til det legene trodde var umulig: Å få barn. Likevel ønsker hun å fortsette med å hjelpe ufrivillig barnløse som leter etter en løsning.

- At jeg har tro på at vi kan hente mye fra østlig helsetenkning holder jeg borte fra Fertility Planits forretningsmodell. Det kan skremme folk, og nettstedet handler ikke om det

For når alt komme til alt er finansiering viktig også når det kommer til Helse 2.0. John de Souza i Medhelp, selv investor, slår fast:

- Vi er en del av en forbrukerhelse-revolusjon, og det er helt fantastisk å jobbe med noe som gir mening, som redder liv og kan endre vår fremtid. Men likevel er det tøft for mange selskaper. Jeg tror at det er ingen igjen på scenen av de som var med på den første Health 2.0-konferansen for fem år siden. Men det er nå det virkelig er trykk, sier De Souza.

Helse 2.0

  • Begrep som er avledet av "Web 2.0". Web 2.0 er en betegnelse deltagerdrevne, interaktive nettjenester, med brukergenerert innhold.
  • Health 2.0 i San Francisco er verdens fremste konferanse rundt fremtidige helseløsninger. Konferansen samlet i år 1.500 deltagere og rundt 100 bedrifter. Matthew Holt, kjent fra "The Health Care Blog", er den store pådriveren og organisator bak Health 2.0.
  • Helse 2.0 samler en rekke teknologier og sosiale medier som gjør helsesektoren mer interaktiv, mer intelligent og mer effektiv. En del retter seg mot innbyggere, som selv kan samle inn helsedata, en del retter seg mot kommunikasjon mellom helsesektoren og innbyggere, og en del bidrar til smidigere kommunikasjon helseaktørene imellom.

IT-Helse