Helse-it er brennhett i Norge

Helse-it er brennhett i Norge

Helsit-uka i Trondheim er i ferd med vokse over sine egne grenser.

Om noen få uker avholder Kith (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) i samarbeid med andre den 7. Helsit - helseinformatikkuken i Trondheim. En av de største bekymringene er at det kommer for mye mennesker.

- I fjor hadde vi problemer med kapasiteten, det kom litt flere enn det vi kunne ta, forteller Torbjørn Nystadnes, sjefrådgiver i Kith, og leder i programkomiteen.

Fra 2007 til 2008 økte antall deltagere fra 309 til 402. I år håper organisasjonen på 350 deltagere, men har ekstra kapasitet på lur.

- Vi er litt redd for å få for mange, da mister man litt av miljøet. Et viktig poeng er at det ikke blir for stort. Og vi ønsker å være i Trondheim, selv om vi ikke har lokaler som egner seg til et større arrangement, sier han.

Enige om teknologi

Hovedarrangementene er Helsit-konferansen som går av stabelen 23. og 24. september, og to prekonferanser avholdes samme sted 22. september.

- Samhandlingsreformen er en rød tråd i år. Det er mye enighet blant primærhelsetjenester og spesialister om at vi kan dra nytte av samhandling, men ikke hvordan, sier Nystadnes.

Reformen forventes å sette sitt preg på utviklingen innen helse og omsorg i Norge i lang tid framover. Statsråden har uttalt at mye samhandling i dag skjer på tross av systemet og at et viktig mål for reformen er at det skal lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted til riktig tid.

- Men det er mye uenighet om de økonomiske ansvarssidene. Jeg tror det er større enighet om hvilke teknologiske vi trenger, sier Nystadnes.

Mest ledere

Samhandlingsreformen er en av årsakene at it i helsesektoren får mer oppmerksomhet. Deltagelse på helseit-uken er et tydelig tegn på at teknologi i helsesektoren har blitt et hett tema.

- Da vi startet i 2003 var vi veldig usikker hva dette skulle ende opp med. Første år håpet vi på 100 deltagere, men var fornøyde med 50. Det kom 150. Siden ahr det bare vokst videre, forteller programlederen.

Ifølge Nystadnes har omtrent halvparten av deltagere en lederstilling, mens resten også har stillinger med ansvar. De fleste kommer fra helsesektoren, men også it-bransjen er representert.

- Vi har en rekke aktører som samles i en slags minimesse, sier han.

Mangel på radiologer

På programmet står temaene "Samhandling til beste for pasienten" og "It-arkitektur for helsetjenesten". Også personvern, elektronisk kurveløsninger og metoder for koordinering av arbeidsflyt på sykehus vil få oppmerksomhet.

En av prekonferansene handler om radiologi i et samhandlingsperspektiv.

- Radiologi er et område som virkelig kan dra nytte av samhandling. Radiologer vokser ikke på trær. Det er større behov for dem enn det antallet øker. Å få tolke røntgenbilder andre steder enn bildene er tatt er stadig viktigere, sier Nystadnes.

Les mer om konferansen og hele programmet på Kiths sitt nettsted.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse.

Les om:

IT-Helse