Helse-it til Bergen

Helse-it til Bergen

Nasjonalt it-senter for norske sykehus skal plasseres i vestlandsbyen.

Bergens Tidende melder at helse- og omsorgsminister Bent Høie vil kunngjøre at et nasjonalt foretak for it i sykehus i Norge skal plasseres i Bergen.

Oppgaven til det nye it-senteret skal bli å styrke samordning i de forskjellige helseregionene, både internt og mellom regionene i tillegg til nasjonale e-helse-prosjekter som e-resept og kjernejournal.

Høie sier til Bergens Tidende at en nasjonal it-politikk er et viktig grep for å gjøre helsesektoren bedre, og at plasseringen for det nye senteret i Bergen er en anerkjennelse av det gode arbeidet Helse Vest har gjort.

Bergen-plasseringen er dessuten en symbolsak for regjeringen, som ønsker å legge arbeidsplasser til andre steder enn i Oslo, ifølge Høie.

Avgjørelsen presenteres i dag, 7. januar 2014.

IT-Helse