Helse-kontrakter til 640 millioner

Helse-kontrakter til 640 millioner

Dips, Sectra og Tieto blir leverandører av kliniske it-systemer til Helse Nord.

Helse Nord har i dag kunngjort valg av leverandører for anskaffelse av kliniske t-systemer. Anskaffelsen ble lyst ut 7. desember 2009, gjennomført etter lov om offentlige anskaffelser og valget er gjort etter en omfattende anbudsprosess.

Dips, Sectra og Tieto er de store vinnerne i prosessen. Av de seks it-systemene kapret Dips tre stykker, Sectra to og Tieto ett.

3-2-1

Seks IKT-systemområder har vært på anbud. Følgende leverandører har fått tilbud om kontrakt:

  • Elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon (EPJ/PAS): DIPS
  • Laboratorieinformasjonssystemer: DIPS
  • Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL): DIPS
  • Patologi: Tieto
  • Røntgeninformasjon (RIS): Sectra
  • PACS (arkiverings- og visningssystem for diagnostiske bilder): Sectra

Tøffe forhandlinger

- Dette anbudet har tatt tid å avgjøre. Det er komplekse anskaffelser som berører hele vår organisasjon. For Helse Nord har det vært svært viktig at vi har hatt god dialog med alle leverandørene som har gitt anbud, slik at vi som kunde kan motta leverandørenes beste tilbud, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars H. Vorland i en pressemelding.

Totalt vil dette innkjøpet koste 640 millioner kroner til sammen de neste åtte årene.

Alle deltakende leverandører har fått en nærmere begrunnelse for valget som er gjort, og det er satt klagefrist til fredag 25. mars 2011. Nye kontrakter blir ikke underskrevet før etter utløpet av klagefristen.

Hovedmålet med de nye systemene er å få standardiserte løsninger skal bidra til enhetlig pasientbehandling, effektiv systemforvaltning og drift i helseregionen. Det vil ifølge Helse Nord, gi bedre kvalitet i pasientbehandlingen og økt tilgjengelighet til oppdatert klinisk informasjon og legge til rette for effektiv elektronisk utveksling og tilgang av pasientinformasjon mellom helseforetakene. Det vil også legges til rette for enhetlig og bedre brukerstøtte og økt samarbeid mellom helseforetakene.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Bedre rustet

- Dette har vært en lang prosess?

- Ja det er en stor lettelse at vi er ferdig med det. Vi har en stor organisasjon og vi visste dette skulle bli komplisert. Vi trengte systemer som er lovlig anskaffet, det hadde vi ikke fra før, sier Vorland.

Vorland gleder seg til enda mer samkjøring av systemene i Helse Nord, en region som har vært relativt langt forut i Norge på grunn av sin geografiske spredning.

- Det blir bra å ha felles programvare i Hele Helse nord, da blir vi veldig samkjørte.

- Hvordan blir det å møte Samhandlingsreformen med de nye systemene?

- Vi kommer til å være mye bedre rustet nå.

Vorland påpeker at han ikke kan si mye mer før klagefristen har gått ut 25. mars.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Les om:

IT-Helse