Helse Sør-Øst nesten i mål

Helse Sør-Øst nesten i mål

Enda to rammeavtaler for Norges desidert største helseforetak er delt ut. Bluegarden og Gatsoft stakk av med seieren.

I går signerte Helse Sør-Øst RHF, på vegne av det Nasjonale Programmet for Stabs- og Støttefunksjoner, en rammeavtale med Bluegarden om felles lønns- og personalsystem samt rekrutteringssystem. I tillegg er det inngått rammeavtale med Gatsoft om felles system for ressurs- og arbeidsplanlegging. Rammeavtalene har en varighet på opptil 4 år.

- Helse Sør-Øst er i en stor omstillingsprosess. Disse nye systemene er et stort steg i retning av harmonisering og standardisering av teknologien for personalstyring. Men selv om jeg trekker en lettelses sukk i dag at vi er ferdig med forhandlingene, er det først nå vi virkelig begynner, sier Marit Kobro, HR-sjef i Helse Sør-Øst.

De regionale helseforetakene vil kunne gjøre avrop når det er behov for dette. Anskaffelsen er gjennomført i henhold til Lov om offentlig anskaffelse.

Prosess

Ifølge konserndirektør Steinar Martinsen er store anskaffelsesprosesser i offentlig sektor svært krevende arbeid.

- Jeg er glad vi er i mål. Både for oss og leverandørene er dette krevende prosesser. Vi får håpe at dette også fører til at vi får det beste resultatet, sier han ved signeringen.

Helse Sør-Øst har i år fått en rekke viktige avtaler i boks. Dips fikk rammeavtalen for elektronisk pasientjournal, Ergogroup fikk tildelt kontrakten for kurveløsningen, og nå er også lønn, personal, og resursstyring avgjort.

- For et stor helseforetak er slike kontrakter en kontinuerlig prosess. Men vi har tatt noen store steg i år, sier han.

Han får skryt av Bluegardens administrerende direktør Ole Morten Settevik, som er imponert over hvordan Helse Sør-Øst har behandlet leverandørene.

- Som leverandør har jeg opplevd mye i forhold til anskaffelsesprosesser. Dette har vært noe av det mest profesjonelle jeg har vært med på. Det har vært veldig ryddig, roser han helseforetaket.

Kapasitet

Kobro har store ambisjoner når det gjelder forbedring av rutinene i Helse Sør-Øst. HR-direktøren har stått i spissen for å utforme et nytt syn på personalhåndtering.

HR-direktøren Marit Kobro vil ha fart på prosessene (Foto: Nard Schreurs)

- Dette dreier seg ikke først og fremst ikke om gode løsinger, men om bedre pasientbehandling. Det handler om kvalitet, behovdekning, kapasitet, og forbedret økonomisk bærekraft, sier hun.

Som stor arbeidsgiver og tjenesteleverandør er personal- og resursstyringssystemer sentral i kvaliteten over hele linjen. Ledelsen er avhengig av god informasjons for å kunne styre organisasjonen, de ansatte må ha fleksibel og enkle tilgang til sine egen opplysninger rundt timer og løn, og pasientene kan få bedre hjelp.

- Slike systemer bidrar til at vi kan bedre styre riktig kompetanse til hver enkle pasient. Klart det vil gi bedre resultat, sier Tobias Bøggild-Povlsen i Ernst& Young, som har jobbet for Helse Sør-Øst med prosjektet.

Helse Sør og Helse Øst hadde ulike systemer. Nå skal alt standardiseres og harmoniseres på alle plan. Et av de viktigste målene for hele prosjektet er å frigjøre resurser til pasientbehandling. Men også for de ansatte vil timelister og turnusplaner blir mye enklere å følge med på.

- Det blir en portal med en innlogging for alle tjenester. Brukergrensesnittet skal være enkelt, sier Kobro.

Kompetanse

Omstillingen medfører tre nye driftssentre, ett i Oslo, ett i Brummendal, og ett i Fredrikstad. Hele prosessen vil ta god tid å rulle ut. Men HR-direktøren lover fart.

- Jeg er fryktelig utalmodig, og mener vi kan få dette til innen utgangen av 2010, men andre mener vi trenger mer tid. Vi legger opp et løp for 2009 og 2010, sier hun.

En av de store oppgavene fremover blir å gi god opplæring om hvordan de nye systemene skal brukes. Uten at man vet hvordan man få mest ut av det blir teknologi i seg selv meningsløst.

- Det handler ikke bare om å innføre tekniske løsninger, også om anvendelsen. Det dreier seg vel så mye om en kompetanseheving. Vi trenger mye opplæring, sier Bøggild-Povlsen.

Rekrutteringsdelen av systemene tas allerede i bruk før nyttår. De siste delen kommer på plass i 2010.

- Et område som vi også ser mulighet fremover er kartlegging av kompetanse ut mot spesialisthelsetjenester. Da er vi i stand til mer strategisk styring, sier Kobro.

IT-Helse