Helseavtaler til Visma og Atea

Helseavtaler til Visma og Atea

Legemiddelverket kutter papirarbeidet, og Helse Vest får rask pålogging.

Statens Legemiddelverk skal gå fra manuell og papirbasert håndtering av søknader og saksbehandling, til fullelektronisk samhandling med sine kunder.

Visma Sirius skal levere den nye samhandlingsløsningen verdt 30 millioner kroner.

Nasjonalt og internasjonalt

Legemiddelverket har mange ulike eksterne kunder, innen nasjonal og internasjonal legemiddelindustri, i tillegg til primærhelsetjenesten, helseforetakene, landets apoteker og sentrale myndigheter. Det nye systemet skal gi bedre muligheter til elektronisk samhandling med disse kundene.

Legemiddelverkets ansatte vil samtidig få et mer effektivt verktøy for saksbehandling, med elektronisk arbeidsflyt og automatisering av interne prosesser.

Løsningen vil i tillegg tilby en rekke selvbetjeningstjenester gjennom Altinn.

Sentral

Visma Sirius får rollen som totalleverandør og integrator, med ansvar for etablering av en helhetlig løsning for Legemiddelverket.

Tjenesteutvikling på Altinn og integrasjon mot et utvalg av etatens eksisterende systemer er en sentral del av prosjektet. Visma skal også levere tjenester knyttet til support og vedlikehold av den nye løsningen.

Kjernen i løsningen er Sharepoint 2010 fra Microsoft, med K2 som prosessmotor.

- Vi har lang erfaring med etablering og videreutvikling av denne type samhandlingsløsninger, der vi ved hjelp av tett integrasjon mellom selvbetjeningsløsninger og saksbehandlingsløsninger understøtter verdikjeder på tvers av en rekke interne og eksterne aktører, sier salgs- og markedsdirektør i Visma Sirius, Vidar Evensen i en pressemelding.

Atea og Helse Vest

I en annen kontrakt skriver Atea skriver rammeavtale med Helse Vest IKT på en løsning for sentralisert drift av profilstyringssystemer og rask pålogging av klient med høy sikkerhet.

Avtalen har en estimert verdi på 15 millioner kroner over tre år med opsjon på ytterligere to år.

Løsningen skal gi helseforetakene i Helse Vest og deres rundt 25.000 brukere en forenklet hverdag og større fleksibilitet.

- Vi ser frem til å få på plass en sikker, kostnadseffektiv og fremtidsrettet løsning, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Les om:

IT-Helse