Helsepersonell trenger e-læring

Helsepersonell trenger e-læring

- Vi starter med hvordan man skrur på en pc, sier kurssjefen i Apropos.

Å betjene en datamaskin er for noen en enkel sak. For andre kan det være et mareritt, særlig når vanlige rutiner flyttes over til uforståelige datasystemer. Denne problemstillingen opplever mange i den norske helsesektoren. Helse Vest valgte å gjøre noe med den helt grunnleggende kunnskap om it, og satt sammen med selskapet Apropos Internett AS i gang med et adaptivt e-læringskurs.

- Bakgrunnen var at man anntok at rundt 15-20 prosent av medarbeiderne manglet grunnleggende it-kompetanse. Her starter vi med hvordan man skrur på en pc, forteller Morgan Fosstveit i Apropos.

Helse Vest har i alt rundt 23.000 ansatte. Å kurse dem i klasserom er en omfattende jobb. Enkel dataforståelse lar seg godt lære gjennom en pc. Dermed er elæring en god måte å treffe såpass mange på.

Adaptivt kurs

Personell i Helse Vest møter stadig mer it i hverdagen. Blant annen gjelder dette intranettet, hvor det legges ut informasjon, lønnslippene som leveres i Minside, og det gjelder elektroniske pasientjournaler.

- Det er en historie om en ansatt som ikke hadde sett lønnsslippene sine fordi den anstte ikke kunne datasystemet. Muligens er det en vandrehistorie, men det illustrerer godt hvilke problemer som kan oppstå i en digital hverdag, sier Fosstveit.

Prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Apropos Internett AS og Helse Vest. Ved å lage en enkel test finner man fort ut om man trenger kurset i det hele tatt.

- Dette er et ”adaptivt” kurs som tilpasser seg brukeren. Hvis du klikker på at du kan alt, får du en enkel test. Består du den, er du ferdig. Hvis ikke, kan du gå tilbake for å få forklart de sakene man ikke vet nok om, forteller Fosstveit.

Smittevern

Brukeren får dermed direkte bekreftet om basiskunnskapene om it holder mål. Svarer man riktig, er man fort ferdig. Utdannelsesmaterialet er bygget rundt tekst, lyd og video, og er på norsk.

- Det er enkelt å gjennomføre, bare sett den på ”start” og man blir automatisk med i kurset. Hele pakken består av rundt 800 filer. Vi brukte to dager i studioet for å ta opp videoene, sier han.

Apropos har også tidligere utviklet kurs for helsesektoren, som et smittevernkurs også i samarbeid med Helse Vest. It-kunnskapskurset er spesielt rettet mot helsesektoren, men kan i grunn også brukes mot en rekke andre bransjer.

- Vi bruker stadig mer pc til ulike oppgaver. Det fører til at mange opplever det som tungt å delta i samfunnet, dersom man ikke mestrer selv de enkleste operasjoner, sier Fosstveit.

Fosstveit henviser også til at en stor flertall av henvendelser til hjelpdeskene dreier seg om forståelse for enkle datahandlinger. Dermed vil et slikt kurs også kunne spare inn investeringen fort. Elæring brukes i mange sammenheng, og selskapet leverer kurs hundretusenvis av fagfolk i Norge.

- Om dette kunne brukes til opplæring av elektroniske pasientjournaler? Det er en mulighet. Vi kurser og sertifiserer flyledere gjennom våre systemer, så det meste er innen rekkevidde hvis det er ønsket, sier Fosstveit.

IT-Helse