Helsereform gir it-muligheter

Helsereform gir it-muligheter

Hanssens samhandlingsreform gir it-leverandører en enklere hverdag, mener Paul Chaffey i Abelia.

Samhandlingsreformen til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gir nye muligheter til it-bransjen, mener både Abelia og IKT Norge. Ifølge Hanssen vil reformen bli en av de viktigste i etterkrigs-Norge. Samhandlingsreformen har fått tittelen «Rett behandling – på rett sted – til rett tid.»

«Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse mer på å unngå at folk blir syke og vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide,» beskriver departementet som de viktigste målene i St. meld. nr. 47 (2008-2009), nummeret som følger samhandlingsreformen inn i arkivene.

- Det er mye bra i dette. Hovedberetningen er langt bedre enn å ikke komme noe som helst. Utfordringsbeskrivelsen om hva dette handler om er veldig god. I utgangspunkt er det et godt dokument for Norge, sier Paul Chaffey i Abelia.

LES OGSÅ: - Stakkars pasienter

Kuttet ut helse-kommuner

Det har tatt lenge å ferdigstille reformen, som Hanssen har jobbet med i nesten et år. De fleste punkter var noenlunde kjent, og det var ingen store overraskelser ved presentasjonen fredag.

Tidligere har Hanssen lagt frem visjonene sine i flere medier, blant annet i et intervju med Computerworld Helse.

Det eneste er at Hanssens ide om «helse-kommuner» har blitt sløyfet. Det er for mye motstand i Norge mot å slå sammen kommuner til større enheter. Det betyr at et av de sentrale problemene fortsatt er de små enheter som må håndtere samhandling.

- Det er et godt grep å flytte ansvar og penger i helse-Norge, og det er trist at vi har enheter, eller kommuner, som ikke er robuste nok. Man må ha et fagmiljø som er stor og fleksibel nok til å takle endringene, sier Chaffey.

Kommunene skal styrkes, de skal settes i stand til å følge opp pasientene med mye større kraft enn i dag. Derfor er samhandlingsreformen langt på vei en kommunehelsereform.

– Flere kommuner har bygd opp distrikts- og lokalmedisinske sentre med senger for pasienter som ikke trenger sykehus. For noen pasientgrupper erstatter dette tilbudet helt eller delvis sykehusopphold. Dette er bra for pasienter, for pårørende og et mer effektivt alternativ for helsevesenet. Slike sentre skal vi ha flere av, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ifølge regjeringen.no.

Befolkningens helsetilstand

I statsbudsjettet for 2010 vil regjeringen foreslå 230 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter til forebyggende helsetjenester. I tillegg foreslås 10 millioner kroner til understøttende tiltak fra Helsedirektoratet, i form av veiledningsmateriell, kunnskapsoppbygning og evalueringer.

– Vi vet at det er store gevinster å hente ved å oppdage sykdom tidlig og hjelpe brukerne til å legge om livsstil, mestre livet med sykdom og hindre komplikasjoner. Men de færreste kommuner har et system for å følge opp pasienter med gryende symptomer på alvorlig kronisk eller langvarig sykdom. Slik individrettet innsats er også viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er viktig at kommunene ruster seg til å bygge opp systemer som gir oversikt over befolkningens helsetilstand. Kommunene må nå forankre forebyggingsinnsatsen i kommunale planer, sier Hanssen.

Målsetningen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og yrkesliv, og som påvirker individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling.

Helsedirektoratet har iverksatt et program om kunnskapsbasert folkehelsearbeid og vil framover gjennomføre systematiske samfunnsøkonomiske vurderinger av forebyggingstiltak.

Nasjonal enhet

Chaffey ser muligheter for it-bransjen i reformen, men mener det er alt for lite fokus på teknologi.

- Den underkommuniserer viktigheten av teknologi. Snakker man om forebygning, er det egentlig informasjon. Kunnskap om menneskene, også på individnivå, er informasjon som må lages og formidles. Vi har alt for mange gamle systemer i Norge, det gjør det vanskelig, sier Abelia-sjefen.

Han henviser til nasjonaliseringen av en del av infrastrukturen som et positivt tiltak. Sommeren 2009 etableres det en ny nasjonal enhet for utvikling og drift av it-struktur for helse- og omsorgssektoren.

Den store mangelen mener Chaffey er en visjon på en mer pasientsentrisk helsektor. Men generelt tror han helsereformen vil gi større muligheter for it-bransjen.

- Denne reformen gjør det enklere for leverandørene å forholde seg til helsevesenet, sier han.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse.

Les om:

IT-Helse