Helsesuksess med tynne klienter

Helsesuksess med tynne klienter

Tynne klienter sparer danske leger for tusenvis av timer, som de bruker på pasientene.

To danske sykehus, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, vurderer å skrote sine rundt 2000 stasjonære pc-er til fordel for tynne klienter, på en en kombinert Sunray og Citrix-løsning.

Sykehusene har etter en prøvetid kommet til konklusjonen at de gamle systemene tar altfor mye tid fra leger og annet helsepersonell. Bruk av "egne" pc-er låser legene til kontorene, slik at de får mindre tid til pasientene.

- Nå ber våre ansatte oss å rulle ut noen tynne klienter på alle avdelinger, sier it-sjefen Martin Sølvkjær fra Bispebjerg Hospital, til Computerworld Danmark.

Gammeldagse systemer

Løsningen gir helsepersonell mulighet til å logge seg inn hvor som helst på sykehuset med et personlig smartkort. Slike løsinger er utbredt i mange nyere sykehus, som for eksempel Ahus og St. Olavs i Norge, og også i København-området i Danmark.

Mange eldre sykehus er imidlertid låst til gammeldagse it-systemer, som koster mye ekstra tid og ressurser.

Prosjektet på de to sykehusene startet 1. februar. Som en direkte følge av innføringen av tynne klienter gikk mobiliteten og kontakttiden med pasienter dramatisk opp. Tiden leger og sykepleiere brukte foran skjermen gikk også ned i forhold til da de brukte stasjonære pc-er.

Med det nye systemet tar det bare tre sekunder å logge seg på datasystemet, hvor som helst på sykehuset. Rundt 245 personer ble utstyrt med et smartkort, men det medførte ikke kø ved tastaturene.

- Hvis man går ut fra at leger og sykepleiere bruker 25 minutter på å gå frem og tilbake til sine stasjonære pc-er, og innlogging på systemet, så kan vi beregne hvordan tiden som kastes bort har senket dramatisk, sier Sølvkjær.

Bortkastet tid

Ifølge it-sjefens beregninger vil en lignende ordning i alle danske sykehus føre til en reduksjon av bortkastet tid tilsvare utrolige 2500 arbeidsplasser. Det betyr at helsevesenet bare med innføringen av en slik enkel løsning kan yte mye bedre tjenester til pasientene.

- Vi kan spare tid som tilsvarer 2500 fulle stillinger, sier han.

Sølvkjær innrømmer at regnestykket er mer komplisert, men at poenget er at en bedre organisering av helsevesenet kan spare enorme mengder med unødvendige administrative handlinger.

Infrastrukturen bygges på Suns Sunray-servere og Citrix' Presentation Server, som gjør det mulig for sykehuspersonell å se standard kontorapplikasjoner og diverse kliniske applikasjoner som røntgenbilder og medisinering.

Les mer om helse og it på Computerworld helse .

IT-Helse