Het helsedebatt om samhandling

Het helsedebatt om samhandling

- Du vet ikke hva personvern er! ropte Høyres Bent Høie.

Regjeringen og opposisjonen er på kollisjonskurs om samhandlingsreformen, som skal få fart på helse-Norge og som i disse dager behandles i Stortinget.

Det kom for alvor til uttrykk i går, under en debatt mellom Høyres Bengt Høie og Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen, i regi av IKT Norges Ehelse Forum.

- Du vet ikke hva personvern er, dere blander personvern og pasientsikkerhet, ropte Høie etter at Knutsen hadde angrepet han.

Knutsen svarte noe i motsatt retning, før hun hastet videre til et annet møte.

Trenger enighet

Denne korte, men kraftige episoden var bemerkelsesverdig, spesielt siden begge politikerne tidligere hadde innledet med å si seg enige i utfordringene Norge står foran og uttrykte ønske om å finne en vei forbi partiforskjeller for å stake ut en felles vei videre.

Samhandlingsreformen er en visjon som den forrige helseministeren Bjarne Håkon Hanssen hentet ut av en skuff og satt sitt navn på. Dokumentet ”Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid ” ble ferdig for nesten ett år siden, men venter fremdeles på politisk behandling. Høringen er avholdt, og foreløpig dato for avgivelse av innstilling er tirsdag 20. april.

Opposisjonspartiene Høyre, KrF og Fremskrittpartiet har kommet med et alternativ dokument, ”Pasientreform – enkeltmennesket i fokus”, hvor partiene blant annet stiller krav om en konkret plan for å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og sier nei til en nasjonal ordning der kommunene tar deler av sykehusregningen.

Nasjonal plan

Også i går etterlyste Høie en nasjonal plan, med sterk styring som legger premissene for bedre samhandling.

- Det er bred enighet om utfordringene. Pasientene opplever at helsetjenestene ikke henger sammen, sier Høie.

Høie påpeker også to andre områder som tvinger frem en omorganisering i helse-Norge. Et høyt kostnadsnivå gjør at Norge ligger i verdenstoppen i pengebruk på helse, uten at det gir synlige resultater. En aldrende befolkning, kombinert med vekst i livstilsykdommer som kols, diabetes og fedme gjør at helsesektoren vil bli satt under et voldsomt press i årene fremover.

- Men det er ikke enighet om virkemidlene som er foreslått i samhandlingreformen, sier Høie, som er irritert over at regjeringen har uttalt et ønske om bred politisk enighet, men ikke vil høre på opposisjonen.

- Det er synd, dette er en stor reform, og vil ta mange år å gjennomføre. Vi kan se skiftende regjeringer over denne perioden. Derfor ville det vært en fordel å ha et bredt politisk miljø som støtter det, sier han.

Tove Karoline Knutsen, Aps helsepolitiske talskvinne, ser de samme utfordringene som Høyre. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse