Hold oversikten med e-resept

Hold oversikten med e-resept

Den offentlige nettjenesten Mine resepter skal gjøre det enklere å holde oversikt i medisinskapet.

Med den offentlige nettjenesten Mine resepter kan man enkelt holde oversikt over hvilke gyldige e-resepter man har til enhver tid. Nå har det blitt enda enklere å holde oversikten ved hjelp av Bankid, heter det i en pressemelding fra Apotekforeningen.

Snart er elektroniske resepter, e-resept i bruk over hele landet. På en sikker og enkel måte sendes resepten elektronisk fra legen til verktøyet Reseptformidleren, en database hvor apotekene slår opp resepter eller får oversikt over hvilke gyldige resepter kunden har.

- E-resept er et viktig fremskritt for god kommunikasjon mellom pasient, lege og apotek, sier Terje Wistner, direktør for e-helse og teknologi i Apotekforeningen, og fortsetter:

- Den offentlige tjenesten Mine resepter er verktøyet vi som pasienter kan bruke for å skaffe oss en enda enklere og bedre oversikt, men hittil har tjenesten bare vært tilgjengelig for mindre enn ti prosent av befolkningen.

Riktignok savner en del brukere de gamle papirreseptene, men etter hvert som Mine resepter blir tatt i bruk, vil det nok snart endre seg.

Fra denne uke har det nemlig blitt mulig å bruke BankID for å logge seg inn på offentlige tjenester som inneholder sensitive helseopplysninger, inkludert tjenesten Mine resepter.

- Dermed kan nå 2,8 millioner nordmenn enkelt logge seg inn for å få oversikt over reseptene sine, sier Wistner.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Husk identifikasjon

Av hensyn til personvernet er det sterke begrensninger på hvilke opplysninger helsepersonell, som dem i apotek, kan oppgi over telefon.

- Det har skapt en del reaksjoner når man ikke kan få svar over telefon på spørsmål om fastlegen har sendt en resept til Reseptformidleren. Men apotekene må unngå å gi taushetsbelagte helseopplysninger til uvedkommende, og det er vanskelig å identifisere seg på en sikker måte over telefon, sier Wistner.

Når tilgangen til Mine resepter nå har blitt lettere tilgjengelig ved hjelp av BankID, tror Wistner at dette problemet løses for de fleste.

- Et raskt oppslag via internett er en enkel måte å få få oversikten på, mener han.

Det er forøvrig også mulig å gi fullmakt til andre, for eksempel pårørende, slik at de kan sjekke i Mine resepter for deg.

Det er også klart at tilgang til tjenesten vil ikke være hensiktsmessig for alle, og Wistner påpeker at det fortsatt vil være mulig å få en liste over elektroniske resepter fra apoteket ditt, om du møter opp med gyldig legitimasjon.

Skal du be om en slik liste på vegne av andre, må du i tillegg til egen legitimasjon legge frem en fullmakt fra personen det gjelder, i tillegg til hans eller hennes legitimasjon.

IT-Helse