- Høringen er et spill for galleriet

- Høringen er et spill for galleriet

Høyres Bent Høie er misfornøyd med den nye nasjonale helseplanen.

Denne uken la regjeringen frem en videreføring av den mye omtalte Samhandlingsreformen. Med den ”nye nasjonale helse- og omsorgsplanen” skal grunnlaget legges for helse- og omsorgstjenestene i årene framover.

Planen er nå sendt ut på høring.

- Dette arbeidet begynner vi nå for alvor. Vi legger opp til omfattende dialog, for å legge et godt og bredt grunnlag for det som skal bli en stortingsmelding til våren, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Høringen som skal legge grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen, er nettbasert.

- Vi velger denne utradisjonelle løsningen for å senke terskelen for innspill også fra pasienter, publikum og helsepersonell i tillegg til de inviterte høringsinstansene, sier statsråden.

- Spill for galleriet

Opposisjonen er bare mellomfornøyd. Høyres Bent Høie, som også er leder for Stortingets helse- og omsorgskomite, synes hele femgangsmåten med netthøring er et spill for galleriet.

- Det er positivt med en åpen høringsrunde på nasjonal helseplan, men det må også innebære en vilje til å lytte. Regjeringen ønsket jo ikke et samarbeid med opposisjonen i denne saken, så det blir jo spennende å se om de er mer åpne for andre innspill, sier han til Computerworld It-helse.

Han synes heller ikke at regjeringen følger opp Samhandlingsreformen fort nok.

- Vi mener at resultatene hadde kommet raskere hvis Regjeringen hadde valgt vår modell der kommunene fikk større mulighet til å jobbe konkret med de lokale problemene, istedenfor å vente på en nasjonal modell.

Høie kritiserer den nye planene for mangel på prioriteringer og for lite satsing på digitalisert samhandling.

- Problemet er at det ikke er noen prioriteringer og at alt smøres sammen til en felles problemstilling. Vi mener det hadde vært fornuftig å starte der hvor samhandlingsproblemene er størst og der løsningene er klare; rus, rehabilitering, psykiatri og bedre kvalitet på helsetjenestene i sykehjemmene, sier han.

I den nye planen fremmer regjeringen et forslag om å "ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene for å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden." Dette synes Høie ikke mye om.

- Jeg oppfatter at dette er lite konkret, og i realiteten er en festtale.

- Spennende dialog

Tove Karoline Knutsen fra Ap mener regjeringen legger til rette for en spennende dialog med samfunnet.

- Det er veldig djervt og spennende å gå så bredt ut og be om råd ved å ta i bruk moderne kommunikasjonsteknologi. Det betyr at vi som politikere kan få gode innspill fra andre grupper enn de som vanligvis rådspørres, som pasienter, brukere, pårørende og helsearbeidere. Gjennom det vil vi kunne få et solid grunnlag for å trekke konklusjoner, mener hun.

- Synes du Samhandlingreformen går fort nok?

- Jeg tror det er riktig å tilpasse farta til menneskene, institusjonene og det landskapet reformen skal virke i. Jeg vi har funnet en god formel for det med den tidsplanen som nå er lagt.

- Er du enig i prioriteringene?

- Jeg støtter Samhandlingsreformens prioriteringer; mer vekt på forebyggende folkehelsearbeid, det vil si helsefremmende og helsebringende tiltak som må virke bredt og på mange plan, større innsats i primærhelsetjenesten, flere ressurser nær der folk bor, bedre samarbeid og flyt mellom nivåer i helsetjenesten, større innsats for å ivareta en stadig eldre befolkning. Og – selvsagt – vi skal bli bedre på å ta i bruk it og annen moderne teknologi i alle ledd.

- Hva synes du om forslaget å "ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene for å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden"?

- Dette er viktige elementer for å realisere reformens visjon, mener Knutsen.

Les om:

IT-Helse