Høyt oppe

Høyt oppe

KOMMENTAR: It-giganten HP som velger nå å legge et utstillingsvindu for sin globale helsesatsing nettopp til Norge og Oslo.

Det er typisk norsk å være god. Akk så forslitte fraser fra Gro Harlem Brundtland, men likevel anvendelig på mange områder. På teknologiens område er vi kjent for å være i front på to felter: Vi er flinke oppfinnere, og vi har en befolkning som er svært så flink til å adoptere teknologien. Det vi ikke alltid er så gode på er å klare å lage god butikk av våre oppfinnelser eller gode teknologiske kompetanse.

It og helse området ser likevel ut til å være et område hvor norsk helsevesen både er langt fremme, og hvor flere aktører klarer å lage god butikk ut av dette området. I dette nummeret av It-helse kan du lese om hvordan utviklingen av elektroniske pasientjournaler har vært langt fremme i Norge alltid. Et annet eksempel er it-giganten HP som nå velger å legge et utstillingsvindu for sin globale helsesatsing nettopp til Norge og Oslo.

På St. Olavs hospital forteller de at de blir rent ned av representanter for andre lands helsevesen og sykehus. Og nå er det bare drøye året til Nye Ahus også skal åpnes. Et sykehus som ubeskjedent nok har tatt mål av seg til å bli Europas mest moderne teknologiske sykehus. Sykehus er bygd med tanke på effektivt å benytte moderne teknologiske løsninger. Og om St. Olavs hospital har mange besøk, tror vi Nye Ahus vil oppleve enda mer.

På toppen av dette skal vi ikke glemme Nasjonalt senter for Telemedisin i Tromsø. Helsevesenet i Nord-Norge er bedre koblet sammen enn i de fleste andre distrikt i hele verden. Denne spydspissen i telemedisinsk satsing må ta mye av æren for dette.

Det finnes også mange eksempler fra det norske helsevesenet på at ikke alt fungerer som det skal. Det finnes også mange eksempler på at teknologien anvendes feil og gir for sårbare eller til og med for tungvinte løsninger. Men alt er altså relativt. Sammenlignet med seg selv og pasientenes behov har teknologi utnyttelsen også i norske helsevesenet stort forbedringspotensial. Men hvis man ser på hvordan det fungerer i andre land er man altså langt fremme.

Så noen ganger må det være lov å skue rundt seg og si, at vi er ikke så verst flinke på dette. Og akkurat nå var det it-helse det gjaldt.

Denne kommentaren har stått i Computerworlds blad It-Helse.

Les om:

IT-Helse