Hun vet hvorfor prosjekter feiler

Hun vet hvorfor prosjekter feiler

- Sømløs integrasjon er ikke realistisk, mener Margunn Aanestad.

Felles for både små og store it-prosjekter er at de ofte ikke når sine målsetninger. En av årsakene er at it ofte oppfattes som noe enhetlig, som er likt for alle. Men prosjektledere må ta høyde for at all innføring av elektroniske løsninger er avhengig av lokale variabler.

Dette mener Margunn Aanestad, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk. Hun er sammen med Irene Olaussen redaktør for en ny bok som samler en rekke studier rundt samhandling i helsesektoren.

- Man må finne en balanse mellom hva som bestemmes sentralt, og hvilke krav som kan stilles desentralisert, sier hun.

Lite konstruktivt

Boka "IKT og samhandling i helsesektoren. Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?" er en samling av kvalitative case-studier av pågående it-prosjekter over hele Norge. Boka inneholder åtte case-studier om blant annet elektroniske pasientjournaler (EPJ), kurvesystemer, automatisk medisinpakking, telemedisin og mobilbruk.

Aanestad åpner boka med å gå i strupen på Per Morten Hoff i IKT Norge, som mener det er en "total mangel på samordning" i helse-Norge. Slike forklaringer er for enkle og for lite konstruktive, mener bokforfatteren. Det som mangler er en erkjennelse av at det er mange faktorer som spiller sammen.

"Dermed blir kompleksiteten rundt ikt-innføring undervurdert og utfordringer kommer overraskende på" skriver Aanestad i innledningen.

Selv om det tas høyde for at it-prosjekter både handler om teknologi og organisasjon, tenkes det likevel ofte for endimensjonalt. Etter at en teknologi er utviklet må den rulles ut, deretter kan gevinstene tas ut. Mislykkes dette, skyldes det på de organisatoriske sidene.

Kopitanken

Det ligger en stor feil i denne tankegangen. Et sentralt pilotprosjekt lar seg ikke uten videre kopiere, fordi lokale faktorer spiller inn. En rigid utrulling av prosjekter vil føre til problemer.

- I en av studiene er tre like prosjekter i tre ulike kommuner sammenlignet. Det viser seg at resultater er forskjellige, selv om teknologien og prosjektbeskrivelsen er den samme, sier Aanestad.

Prosjektledere bør derfor se lengre enn bare til en nasjonal strategi eller et pilotprosjekt. De må bygge inn fleksibilitet for å evaluere og tilpasse teknologien til organisasjonen den skal brukes i.

- Det handler om å forstå teknologi som noe mer enn et verktøy. Ideen om sømløs integrasjon er ikke realistisk, vi må innse at det er mange ulike deler som må samhandle, sier hun.

Et it-prosjekt bringer med seg en annen måte å yte tjenester på. Dette må diskuteres som et endringsprosjekt, ikke bare som et it-prosjekt.

Hva innebærer egentlig begrep som "informasjonsflyt og pasientperspektiv"? Les videre på neste side!

IT-Helse