Hvem vinner Ehelseprisen?

Hvem vinner Ehelseprisen?

Stem på den beste helseløsingen i 2011. Her er kandidatene!

Hvem vinner Årets Ehelsepris? Nå er fristen for å sende inn forslag forbi og sitter juryen å lese om løsningene. Det er mange gode innspill, mye bra som skjer i Norge for tiden.

Hvert av jurymedlemmene deler ut poeng uavhengig av hverandre. Den som får høyest poengsum vinner Årets Ehelsepris, som deles ut på Healthworld.

Men du kan også være med å stemme frem den løsningen eller det prosjektet du synes er best i 2011. Ved å klikke på kandidaten din i avstemningen til høyre kan du være med å gi en publikumspris. Så stem nå!

Computerworld poengterer at dette er en ikke-kvalitetssikret webavstemning som ikke påvirker den egentlige kåringen av Ehelseprisen. Den står juryen for.

Kriterier

HealthWorld arrangeres for andre gang i Norge og helse- og it-strateger møtes for å diskutere hvordan IT kan gjøre helsesektoren bedre. Temaet eHelse og samhandling får mer oppmerksomhet for hvert år, selv om mange synes utviklingen går for tregt.

Når vi samles på HealthWorld er dette en god anledning til å markere viktige begivenheter i året som har gått. Vi vil derfor for andre gang kåre ”Årets eHelsebegivenhet 2011”. For å omtales som en viktig eHelsebegivenhet har vi lagt følgende kriterier til grunn:

  • Et nytt epokegjørende produkt/teknologi-orientert resultat, eller gjennomførte tilrettelegginger (lover, styring/organisering, tiltak) som medfører økt bruk og adopsjon av teknologiske løsninger
  • Et viktig resultat fra et demonstrasjons- eller implementeringsprosjekt (positivt eller negativt)
  • En strategisk beslutning vedrørende eHelse med en realistisk forventning om vesentlige (positive eller negative) konsekvenser for helse- og omsorgssektoren.
  • En begivenhet med stor symbolsk verdi

Meld deg på Healthworld her.

Kandidater

Her er prosjektene som er med i konkurransen om Ehelseprisen 2011.

Prosjekt A: Trygghetspakken – fru Paulsens leilighet

Prosjekt B: FUNNKe region nord 2011-2013

Prosjekt C:Context sensitive systems for mobile communications in hospitals

Prosjekt D: RT-DiSS: Real-Time Disease Surveillance System

Prosjekt E: iMEDI24

Prosjekt F: E-resept

Prosjekt G: Selvhjelp på mobiltelefon – Diabetesdagboka

Prosjekt H: Connect 2.0, Samhandling med pasienten i sentrum

Prosjekt I: Sykmelderprosjektet

Prosjekt J: Checkware

Prosjekt K: MECMED

Prosjekt L: Automatisk frikort

Prosjekt M: Videobasert Akuttmedisinsk konferanse (VAKe)

Fagjuryen består av:

Tom Christensen, KITH
Tore Tennøe, Teknologirådet
Sissel Jor, OUS
Rune Foshaug, Abelia
Hallvard Hoen, KS
Kathrine Myhre, Oslo Medtech
Terje Kili, Forbrukerrådet
Roald Bergstrøm, Kith og Meditnor
Line Linstad, NST
Fredrik Syversen, IKT-Norge
Francis D'Silva, Accenture
Bente Christensen, Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for IKT og Dokumentasjon
Hans Nielsen Hauge, Helse Sør Øst.

Meld deg på Healthworld her.

Les om:

IT-Helse