Ikomm med to nye helseavtaler

Ikomm med to nye helseavtaler

Statens legemiddelverk og Norlandia Care velger it-drift på Lillehammer.

Statens legemiddelverk setter ut store deler av sine it-tjenester til Lillehammer-selskapet Ikomm.

Etaten som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere driftet sine it-tjenester og applikasjoner selv, men fremover skal Ikomm avlaste dem som strategisk driftspartner og som partner i nettverket Systemutvikler – kunde – Drift.

Ikke eneste

Totalt skal Ikomm drifte rundt 50 applikasjoner med 270 brukere i en avtale verdt rundt 20 millioner kroner.

- Ikomm vant på kompetanse kvalitet og pris i forhold til oppdragets kriterier, sier avdelingsdirektør Liv Sigurdsson i Legemiddelverket i en pressemelding.

Men Legemiddelverket er ikke eneste helseavtalen Ikomm har skaffet seg siste tiden. Også Norlandia Care har valgt leverandøren for de neste tre årene.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

”Full pakke”

Norlandia er et omsorgskonsern som er aktive innen offentlig finansiert eldreomsorg og pasienthotell.

Ikomm skal drifte all infrastruktur, et 20-talls applikasjoner og kontorstøttefunksjoner tilpasset hver enkelt lokasjon. Majoriteten av løsningene driftes fra Ikomms datasenter på Lillehammer.

- Ikomm ble valgt for best konsept, fleksibilitet og kostnadseffektiv drift, sier økonomidirektør Lars Petter Østlie i Norlandia i en presselmelding.

IT-Helse