IKT-Norge i overtidskrangel

IKT-Norge i overtidskrangel

IKT-Norge mener norske arbeidstakere vil jobbe fleksibelt og uten reguleringer. - De blåser i folks helse, svarer Akademikerne.

Ikt Norge og Akademikerne krangler, skriver DN. Utgangspunktet for krangelen er synet på fleksibilitet i arbeidslivet versus innstramming av regler, med tanke på en kommende lovendring regjeringen har varslet. Akademikerne ønsker en innstramming av regler for personer i en «særlig uavhengig stilling», og dette liker ikke generalsekretær Per Morten Hoff i Ikt Norge.

- Arbeidstakere ønsker å jobbe fleksibelt. De ønsker seg ikke tilbake til stemplingsuret, sier han til DN.

- Det virker som Ikt Norge gir blaffen i folks helse, repliserer leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.

Aarbakke argumenterer med at det er dokumentert at jo mer man jobber, desto større blir helseplagene.

- Vi er ikke i mot fleksibilitet og kan godt diskutere grensene for overtid, men også våre grupper har krav på visse rammer for sin arbeidstid, sier han til DN.

- Ledende

Hoff lener seg på sin side på en undersøkelse gjennomført av Sentio for IKT-Norge. På spørsmålet «Dersom du kunne velge mellom et lønnssystem basert på fastlønn, bonus etc og mulighet for fleksibilitet - eller: Mer regulert arbeidstid med lavere grunnlønn og overtidsbetaling samt begrensing på max (sic., journ.anm.) 200 timer overtid per år – hva ville du valgt?», svarer 71 prosent det første.

Hoff mener undersøkelsen viser at Akademikerne, som sammen med flere andre som har drevet lobbyvirksomhet for en lovendring, er på kollisjonskurs med egne medlemmer.

Aarbakke omtaler på sin side spørsmålsstillingen i undersøkelsen som «ganske spesiell.»

- Når valget står mellom bonus og fleksibilitet eller lavere grunnlønn og overtidsgrense på 200 timer, så er valget kanskje ikke så overraskende for mange, sier han til DN.

Færre unntak

Årsaken til Ikt Norges engasjement i saken, er frykten for konsekvensene av en lovendring for arbeidsplasser sett i lys av en kommende nedgangskonjunktur. Regjeringen sendte i fjor ut et forslag på høring om å stramme inn adgangen til å unnta personer i «særlig uavhengig stilling» fra arbeidstidsreglene. Hoff mener forslaget må trekkes.

IT-Helse