- Ineffektivt med ejournal

- Ineffektivt med ejournal

Elektroniske journaler har ført til enklere tilgjengelig pasientinformasjon, men gir også legen mye ekstraarbeid, mener eksperter.

– Myndighetenes innsats er halvhjertet, mener fastlege Regin Hjertholm i Bergen.

Den elektroniske pasientjournalen skulle bedre situasjonen for legene, men det viser seg at de bruker mer tid på journalarbeid nå enn da de skrev for hånd. Ikke minst bruker legene mye tid på å lete etter pasientinformasjon i uoversiktlige journaler.

Resultatene kommer frem i en studie som det engelske nettfagtidsskriftet BMC Medical Informatics and Decision Making har publisert. Studien er gjennomført blant allmennpraktikere i Norge av stipendiat Tom Christensen og professor Anders Grimsmo ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim.

- Jo lettere det er å produsere informasjon, desto mer blir det av den og desto vanskeligere blir det å finne de opplysningene man trenger. Det kan være så vanskelig å finne det de er på jakt etter at mange leger i stedet spør pasienten – eksempelvis hva som kom frem sist pasienten ble undersøkt og behandlet for sykdommen. Dette er en sikkerhetsrisiko vi ikke kjenner konsekvensene av, sier Anders Grimsmo til Dagens Medisin.

Bør reorganisere

Professoren mener det er ineffektivt å bruke dyr arbeidskraft på å lete etter informasjon i journalene.

- Hva kan man gjøre for å effektivisere allmennpraktikernes EPJ-bruk?

- Informasjonen i pasientjournalen må organiseres på en annen måte. Nå er grunnstrukturen en rigid kronologi, nesten som i en loggbok. Journalen bør bli problemorientert slik at når legen velger en tidligere diagnose, får han eller hun presentert den informasjonen som er nedfelt og relevant for dette problemet. Slik kan legen bare skrive fortsettelsen – uten å måtte skrive om igjen det som har skjedd før. Over tid blir mange prøver, spørsmål og notater unødvendig gjentatt, svarer Grimsmo.

Halvhjertet

Fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor i Bergen har vært sentral i en rekke it-utviklingsprosjekter, også EPJ. Den tidligere lederen av Legeforeningens IT-utvalg slutter seg til beskrivelsen i studien.

- Dagens EPJ-løsninger er dysfunksjonelle fordi man ikke har gjort jobben ferdig. Dette området burde ha vært et nasjonalt ansvar i et lite land som Norge. Alle problemene som dårlige EPJ-løsninger skaper for pasienter og leger, er en av grunnene til at jeg har engasjert meg så sterkt for bedre IT-løsninger innen helsesektoren, sier IT-entusiasten, som understreker at han har stor tro på EPJ.

Etter fastlege Regin Hjertholms syn har myndighetene satset halvhjertet og kommer derfor ikke skikkelig i mål med EPJ.

- Det er satset på utredninger og planer og bevilget store summer til blant andre Nasjonalt senter for telemedisin, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren og Norsk senter for elektronisk pasientjournal. EPJ-leverandørene, som skal lage verktøyet til oss, får mange krav og bestillinger fra myndighetene uten at det følger penger med – eller i beste fall bare symbolske beløp, påpeker Hjertholm.

Involverer ikke brukerne

Som mangeårig brukerrepresentant hos en av EPJ-leverandørene vet Hjertholm at det sjelden er budsjetter til å involvere brukerne og la dem teste løsningene. – Dermed øker faren for dysfunksjon i det endelige produktet. Implementeringsarbeidet er kronisk undervurdert og til dels fraværende i budsjettene. Man har også en lei tendens til å kaste seg på nye vyer og det jeg kaller luksusløsninger før det basale, som EPJ-løsninger og medisinske samhandlingsmeldinger, er i orden, tordner fastlegen.

Han sier at EPJ-leverandørene har mye fin kompetanse og mange gode planer på skrivebordet, og at legene lengter desperat etter fremtidige oppgraderinger. – Problemet er at det ikke er tilstrekkelig med ressurser til å få det designet, programmert og kvalitetssikret i ønsket tempo. Dette hemmes ytterligere av myndighetenes stadig nye byråkratiske krav som beslaglegger utviklingsressurser, sier Regin Hjertholm.

Utfordrer myndighetene

Som fastlege som kjenner hvor skoen trykker, utfordrer Hjertholm myndighetene til å kontakte EPJ-leverandørene for å bestille bedre EPJ-funksjonalitet og betale for dette, slik at legeressursene kan utnyttes bedre og pasientbehandlingen kvalitetssikres.

- Fokus og midler må skiftes fra planer og ord til produksjon av godt verktøy, mener den engasjerte bergenslegen.

Denne artikkelen har stått i Computerworlds bilag It-helse.

Les om:

IT-Helse